Heim Nyhende – Må halde på skriftleg nynorskopplæring

– Må halde på skriftleg nynorskopplæring

Me må halde på den skriftlege sidemålsopplæringa både i ungdomsskulen og i vidaregåande skule, seier leiar i Utdanningsforbundet Mimi Bjerkestrand.

 

Då ho var nyvald leiar i Utdanningsforbundet i 2010 lanserte ho tanken om ein idèbank der lærarar og førskulelærarar kunne hente ut nynorsk materiell.

– Det er viktig at lærarane er gode pådrivarar og etterlyser materiell og bøker på nynorsk, uttalte ho den gong til lnk.no

Bjerkestrand har ikkje gjennomført ideen om ein nynorsk idèbank, men meiner Nasjonalt Garborgsenter på Bryne kan spele ei liknande rolle. Eit senter Utdanningsforbundet har støtta økonomisk med 100.000 kroner.

– Senteret skal vere eit nasjonalt kunnskapssenter, der mellom anna vidaregåande skular, høgskular og universitet vil vere målgruppe. Her vil det bli utarbeidd undervisningsopplegg og aktive nettsider til fagleg hjelp for lærarar og elevar, seier Bjerkestrand som no er mest opptatt av korleis dei nye læreplanane i norskfaget kjem til å bli.

Les også : – For uforpliktande

– Det som blir heilt avgjerande no, er å berge nynorsken sin plass i opplæringa. Det er sterke krefter som vil ta bort den skriftlege sidemålsopplæringa både i ungdomsskulen og i vidaregåande skule. Vinn desse fram, vil det vere ei katastrofe for nynorsken. Vi må halde på den skriftlege nynorskopplæringa, og elevane må bli prøvd i faget. Viss ikkje vil den nynorske skriftkulturen sakte døy ut eller bli marginalisert, slår ho fast.

Bjerkestrand meiner også det må tenkjast nytt når det gjeld utvikling av læremiddel, ikkje minst er det ei utfordring at det finst lite i den digitale verda på nynorsk.

– Det må vere krav til – og krava må følgjast opp – at når det vert produsert nynorske læremiddel digitalt, må dei også finnast på nynorsk. Lærebøker skal alltid finnast i begge målformer. Dette vert det synda mot, særleg når det gjeld «små» fag. Ein måte å bøte på dette er å lage lærebøker der bokmål og nynorsk blir brukt i same bok. Då vil alle elevar måtte lese fagstoff på nynorsk. Det trur eg vil hjelpe til når ein skal handtere skriftspråket, seier Mimi Bjerkestrand.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

MEST LESE

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...