Heim Nyhende Vil fremje språkglede

Vil fremje språkglede

Sogn og Fjordane fylkeskommune er ein av dei som ynskjer å bli Årets nynorskkommune. – Vil me at språket vårt skal kunne vekse og utvikle seg, må me engasjere oss, seier fylkesdirektør for kultur, Ingebjørg Erikstad. 

Kommunane Vinje, Eid, Granvin, Kvinnherad, Gloppen og Radøy har i tillegg til Sogn og Fjordane fylkeskommune søkt om å bli Årets nynorskkommune 2012

Erikstad meiner det er viktig for fylkeskommunen å søkje på prisen. 

– Sogn og Fjordane utgjer det nynorske grunnfjellet. Fylkeskommunen har nynorsk som sitt offisielle språk, og nyttar dette aktivt i alle samanhengar. Vi har gjort ein del bra ting, og vi planlegg å gjere meir. Mellom anna har fylkestinget vedteke å etablere eit nynorsk forum i fylket; eit samarbeid mellom offentlege, frivillige og private aktørar. Nynorsk forum skal vere ein stad for informasjons- og erfaringsutveksling, debatt og handling, seier ho og peikar på språklege utfordringar fylkeskommunen har i tida framover. 

Les også: Desse vil bli Årets nynorskkommune

– Slik som bruk av nynorskprogram i norskopplæring for framandspråklege, kommunane sin språkpolitikk i høve barnehagane, og fleire gode kunst- og kulturproduksjonar til bruk i Den kulturelle skulesekken. Så ønskjer vi at det å ha fokus på språk skal ha ei positiv vinkling. Vi ønskjer å fremje språkglede. Gjennom det kan vi også bidra til å skape eit språkleg mangfald med respekt for ulike språk.

Fylkeskommunen utarbeidde også rapporten «Språkfakta Sogn og Fjordane 1646-2012» sist vår.

– Dette var det Nynorsk Kultursentrum som sto føre. Fylkestinget handsama rapporten i juni-tinget, og vedtok at nynorsk skal vere ei satsing framover. Vi etablerer Nynorsk Forum i fylket, og fylkeskommunen vil også utarbeide ein eigen språkbruksplan. Dette som ei oppfølgjing av internskulering av dei tilsette i rett og god nynorsk. Dette at vi også peikar på utfordringar framover, og det at vi har ein tanke om korleis vi skal abeide vidare, meiner eg bør vere eit godt utgangspunkt for å vinne ein slik pris.

– Kva kan fylkeskommunen bli betre på ? 

– Alle kan bli betre. I ein slik søknad vert det sjølvsagt fokus på det positive i det vi har gjort så langt. Eg tenkjer at språkbruksplanen kan hjelpe oss vidare ikkje minst i dette å skrive eit godt nynorsk språk. Med det meiner eg at vi vert meir medvitne på korleis vi uttrykkje oss, ikkje minst skriftleg. Så har vi heilt sikker mykje å gå på når det gjeld til dømes å setje krav til nynorsk i leveransar når vi gjer innkjøp.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Kan nokon snart skru av internett?

Internett har tatt kontroll over norske klasserom. Vi må endre den digitale skulekvardagen. Internett har kome for å bli. Det opnar verda og både spreier...

Høgre vil svekkje nynorsken for å styrkje ungdomsskulen

– Ungdomsskulereforma til Høgre er eit dårleg skjult åtak på nynorsken, seier leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge. Høgre vil fjerne karakteren i skriftleg...

Jorid Lekve Eide blir ny arenaleiar ved Haugesenteret

Jorid Lekve Eide er tilsett som ny arenaleiar ved Haugesenteret i Ulvik. Ho tek over etter Geir Netland som etter 10 år i stillinga...

Aina Basso er årets festivalforfattar på Falturiltu

Aina Basso har turnert landet rundt med spennande formidlingar og til hausten vil Falturiltu løfta fram heile forfattarskapen hennar under årets tema: FAKTISK og...