Heim Nyhende Må slite i åtte år til med Terrasaka

Må slite i åtte år til med Terrasaka

Fire av dei åtte kommunane som tapte stort på amerikanske risikofond, reknar med at opptil åtte år til må gå før rekninga er betalt.

Dei fleste klarer oppgjeret utan store kutt i velferdstilbodet, skriv Nationen.

Innbyggjarane i Vik i Sogn ser ut til å bli hardare ramma enn dei som bur i dei sju andre Terra-kommunane.

– Sidan 2008 er eit eldresenter langt ned, symjebassenget er tømt for vatn, skulestrukturen endra og vi har kutta i seniortiltak og sentraladministrasjonen. Vi har heller ikkje hatt pengar til utviklingsarbeid, og vi måtte innføre eigedomsskatt på privathus og fritidsbustader, fortel rådmann Oddbjørn Ese.

Sparekniven har skore djupt også i Nordland-kommunane Hattfjelldal og Hemnes. Hattfjelldal har skore ned med 10 prosent på alle budsjett, og i Hemnes har dei også kutta litt på alt.

I Bremanger utgjer tapa nesten 60.000 kroner per innbyggjar, og ordføraren reknar med at kommunen må slite med rekninga heilt til 2017.

I Narvik måtte heile toppadministrasjonen i kommunen gå ettersom Terra-smellen på 188 millionar kom på toppen av fleire år med driftsunderskot.

Både Rana kommune i Nordland og Haugesund i Rogaland dekte inn siste rest av tapet på rekneskapen i 2009. I 2010 vil Kvinesdal kommune innfri alle krav til budsjettoverskot.

Totalt for alle åtte Terra-kommunane ser rekninga ut til å hamne opp mot 1.100 millionar kroner. (©NPK)

 

Førre artikkelForslag om fritak
Neste artikkelSpråklege skilnader

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...