Heim Nyhende – Må styrke utdanninga

– Må styrke utdanninga

Styret i LNK meiner det er spesielt viktig å styrke den nynorske kompetansen i høgare utdanning.

Styret har no sendt høyringsfråsegn om revisjon av nynorskrettskrivinga.

– Spesielt er styret i LNK oppteken av at elevar som tek sikte på høgskule – og universitetsutdanning skal ha ein grunnleggjande kompetanse i det nynorske skriftspråket frå vidaregåande skule, heiter det i høyringssvaret.

LNK legg også vekt på at det i profesjonsutdanninga for lærarar må vere eit absolutt krav til kompetanse i både bokmål og nynorsk.

– Styret meiner ein revisjon slik Språkrådet skisserer han, kan gjere det lettare å oppfylle kompetansekrav og hindre den overgangen til bokmål som oppstår fordi nynorsk rettskriving blir opplevd som vanskeleg, skriv LNK.

Styret i LNK har også lagt fram nokre konkrete meiningar om dei språklege endringane rettskrivingsnemnda har lagt fram. Blant anna stør dei framlegget om -leg og ikkje -lig, endeleg, ikkje endelig, dei aksepterer valfri j i verb som leggje/legge og søkje/søke, medan dei er skeptiske til å tillate dykk som subjektform og jamstilt med de.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Nynorsk teaterjubel i raudgrøn budsjettsemje

– Alle som er glade i nynorsk scenekunst, kan sende ein varm tanke og ei hjarteleg takk til Audun Lysbakken og SV. Det seier leiar...

Ny lærebok vil vise at nynorskopplæring er moderne

Lærarstudentar og norsklærarar som strevar med nynorsk får gjennom ei ny bok høve til å styrkje nynorskkompetansen sin. – Boka er sett saman av ulike...

Vel nynorsk for barnet ditt!

Er du ein av dei mange tusen føresette som veit at dette er siste året i barnehage, og neste haust er det skulestart? Kanskje...

Det nynorske næringslivet foreinar kreftene

Den nye medlemsorganisasjonen Nynorsk bedriftsforum skal vere eit landsdekkande nettverk av og for nynorskbedrifter. Målet er å betre dei språklege arbeidsvilkåra for nynorskbedriftene, slik...