Heim Nyhende – Må styrke utdanninga

– Må styrke utdanninga

Styret i LNK meiner det er spesielt viktig å styrke den nynorske kompetansen i høgare utdanning.

Styret har no sendt høyringsfråsegn om revisjon av nynorskrettskrivinga.

– Spesielt er styret i LNK oppteken av at elevar som tek sikte på høgskule – og universitetsutdanning skal ha ein grunnleggjande kompetanse i det nynorske skriftspråket frå vidaregåande skule, heiter det i høyringssvaret.

LNK legg også vekt på at det i profesjonsutdanninga for lærarar må vere eit absolutt krav til kompetanse i både bokmål og nynorsk.

– Styret meiner ein revisjon slik Språkrådet skisserer han, kan gjere det lettare å oppfylle kompetansekrav og hindre den overgangen til bokmål som oppstår fordi nynorsk rettskriving blir opplevd som vanskeleg, skriv LNK.

Styret i LNK har også lagt fram nokre konkrete meiningar om dei språklege endringane rettskrivingsnemnda har lagt fram. Blant anna stør dei framlegget om -leg og ikkje -lig, endeleg, ikkje endelig, dei aksepterer valfri j i verb som leggje/legge og søkje/søke, medan dei er skeptiske til å tillate dykk som subjektform og jamstilt med de.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...