Heim Nyhende – Målet om landbruk over heile landet oppfylt

– Målet om landbruk over heile landet oppfylt

Nesten 400 kommunar over heile landet har minst 20 jordbruksføretak. Professor Reidar Almås ved Bygdeforskning konkluderer med at målet til regjeringa om landbruk i heile landet er oppfylt.

Ifølgje ei undersøking Nationen har gjort, har 421 av dei 429 kommunane i landet jordbruksføretak. I nærare 300 av kommunane finst det meir enn 50 bønder.

Professor Reidar Almås ved forskingsstiftinga Bygdeforskning seier at sjølv om talet på bønder i dei enkelte kommunane ikkje aleine er nok til å slå fast om målet er oppfylt eller ikkje, kan vi konkludere med at målet om landbruk i heile landet er oppfylt i dag.

– Det at næringa har ei så stor utbreiing, viser at landbruk er svært viktig for mange bygder, og at landbruket er den viktigaste distriktsnæringa her i landet. Overføringane til jordbruket er viktig for både sysselsetting og skatteinngang i mange kommunar, seier Almås.

Professoren seier at så lenge ein held oppe landbruk i dei kommunane som alltid har hatt eit landbruk, så vil han seie at målet om landbruk i heile landet er oppfylt. Han er likevel ikkje sikker på om vi kan seie vi har landbruk i heile landet om 10– 15 år.

– Jordbruksmiljøet er sårbart og nedleggingstakta høg mange stader. Fleire som har 70-talsfjøs slit med å klare å ta steget opp og fornye driftsapparatet, og drifta går gjerne fram til neste generasjonsskifte. Målet om landbruk i heile landet er det mest sårbare målet i landbrukspolitikken, seier Almås. (NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Kan nokon snart skru av internett?

Internett har tatt kontroll over norske klasserom. Vi må endre den digitale skulekvardagen. Internett har kome for å bli. Det opnar verda og både spreier...

Høgre vil svekkje nynorsken for å styrkje ungdomsskulen

– Ungdomsskulereforma til Høgre er eit dårleg skjult åtak på nynorsken, seier leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge. Høgre vil fjerne karakteren i skriftleg...

Jorid Lekve Eide blir ny arenaleiar ved Haugesenteret

Jorid Lekve Eide er tilsett som ny arenaleiar ved Haugesenteret i Ulvik. Ho tek over etter Geir Netland som etter 10 år i stillinga...

Aina Basso er årets festivalforfattar på Falturiltu

Aina Basso har turnert landet rundt med spennande formidlingar og til hausten vil Falturiltu løfta fram heile forfattarskapen hennar under årets tema: FAKTISK og...