Heim Nyhende – Målet om landbruk over heile landet oppfylt

– Målet om landbruk over heile landet oppfylt

Nesten 400 kommunar over heile landet har minst 20 jordbruksføretak. Professor Reidar Almås ved Bygdeforskning konkluderer med at målet til regjeringa om landbruk i heile landet er oppfylt.

Ifølgje ei undersøking Nationen har gjort, har 421 av dei 429 kommunane i landet jordbruksføretak. I nærare 300 av kommunane finst det meir enn 50 bønder.

Professor Reidar Almås ved forskingsstiftinga Bygdeforskning seier at sjølv om talet på bønder i dei enkelte kommunane ikkje aleine er nok til å slå fast om målet er oppfylt eller ikkje, kan vi konkludere med at målet om landbruk i heile landet er oppfylt i dag.

– Det at næringa har ei så stor utbreiing, viser at landbruk er svært viktig for mange bygder, og at landbruket er den viktigaste distriktsnæringa her i landet. Overføringane til jordbruket er viktig for både sysselsetting og skatteinngang i mange kommunar, seier Almås.

Professoren seier at så lenge ein held oppe landbruk i dei kommunane som alltid har hatt eit landbruk, så vil han seie at målet om landbruk i heile landet er oppfylt. Han er likevel ikkje sikker på om vi kan seie vi har landbruk i heile landet om 10– 15 år.

– Jordbruksmiljøet er sårbart og nedleggingstakta høg mange stader. Fleire som har 70-talsfjøs slit med å klare å ta steget opp og fornye driftsapparatet, og drifta går gjerne fram til neste generasjonsskifte. Målet om landbruk i heile landet er det mest sårbare målet i landbrukspolitikken, seier Almås. (NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...