Heim Nyhende Frå nynorsk til nøytral

Frå nynorsk til nøytral

I morgon kveld skal Bykle kommune i Aust-Agder avgjere om dei skal bli språkleg nøytrale. Kommunen har frå før nynorsk som administrasjonsspråk.

Ifølgje Wikipedia er det i dag 156 kommunar som blir rekna som språkleg nøytrale i Noreg. 159 kommunar har bokmål som målform, medan 114 har nynorsk.

Å bli språkleg nøytral inneber at kommunen ikkje tar stilling til ei føretrekt målform. I praksis tyder det at tilsette kan nytte den målforma dei ønskjer, med mindre kommunestyret vedtar noko anna. Å vere språkleg nøytral inneber at statlege organ ikkje er pålagde å nytte ei særskild målform når dei vendar seg til kommunen. Skulemålet i ein kommune kan bli vedtatt separat.

Bykle-ordførar Jon Rolf Næss (Ap) peikar på tilflytting av folk frå heile landet og rekruttering av fagfolk som argument for å bli språkleg nøytral. Bykle kommune er i dag den største kommunen i Aust-Agder i areal med sine 1265 kvadratmeter og rundt 1000 innbyggjarar, ifølgje Allkunne.

Bykle grensar til Sirdal i Vest-Agder. Sirdal er også ein språknøytral kommune. Stabssjefen for oppvekst og levekår i Sirdal, John Birkeland, kan fortelje om røysting om målform i skulane på 80-talet.

– Då var det stort engasjement for saka i kommunen, og det blei fleirtal for vidareføring av nynorsk som målform, seier oppvekstsjefen til lnk.no.

– I og med at vi har to målformer i Noreg, er det naturleg for Sirdal å vere språkleg nøytral. Vi er opptekne av at nynorsk også blir nytta i saksutgreiingar og liknande, held han fram.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Eit svik mot nynorskelevane 

Utdanningskomiteen har no lagt fram innstillinga si til ny opplæringslov. Trass i tydelege krav frå alle hald om at læringsressursar som er utvikla til...

Nynorsk-tap på Stortinget: – Ekstremt skuffande

Utdanningskomiteen på Stortinget har i dag sagt nei til å sikre nynorske læringsressursar som er laga for skulen. – Det er heilt uforståeleg at fleirtalet...

Skriv nynorsk på nynorskdagen 12. mai

– Vi utfordrar alle i Noreg til å skrive nynorsk i dag. Nynorsk er for alle, og på nynorskdagen er det lov å prøve,...

Tre millionar til nynorskbrukarane

Nynorsk kultursentrum får til saman tre millionar i eingangstilskot på revidert nasjonalbudsjett. – Dette er svært! Desse midlane skal vi bruke klokt i tett samarbeid...