Heim Nyhende Frå nynorsk til nøytral

Frå nynorsk til nøytral

I morgon kveld skal Bykle kommune i Aust-Agder avgjere om dei skal bli språkleg nøytrale. Kommunen har frå før nynorsk som administrasjonsspråk.

Ifølgje Wikipedia er det i dag 156 kommunar som blir rekna som språkleg nøytrale i Noreg. 159 kommunar har bokmål som målform, medan 114 har nynorsk.

Å bli språkleg nøytral inneber at kommunen ikkje tar stilling til ei føretrekt målform. I praksis tyder det at tilsette kan nytte den målforma dei ønskjer, med mindre kommunestyret vedtar noko anna. Å vere språkleg nøytral inneber at statlege organ ikkje er pålagde å nytte ei særskild målform når dei vendar seg til kommunen. Skulemålet i ein kommune kan bli vedtatt separat.

Bykle-ordførar Jon Rolf Næss (Ap) peikar på tilflytting av folk frå heile landet og rekruttering av fagfolk som argument for å bli språkleg nøytral. Bykle kommune er i dag den største kommunen i Aust-Agder i areal med sine 1265 kvadratmeter og rundt 1000 innbyggjarar, ifølgje Allkunne.

Bykle grensar til Sirdal i Vest-Agder. Sirdal er også ein språknøytral kommune. Stabssjefen for oppvekst og levekår i Sirdal, John Birkeland, kan fortelje om røysting om målform i skulane på 80-talet.

– Då var det stort engasjement for saka i kommunen, og det blei fleirtal for vidareføring av nynorsk som målform, seier oppvekstsjefen til lnk.no.

– I og med at vi har to målformer i Noreg, er det naturleg for Sirdal å vere språkleg nøytral. Vi er opptekne av at nynorsk også blir nytta i saksutgreiingar og liknande, held han fram.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...