Heim Nyhende Språkrådet vil ha statstilsette i målform

Språkrådet vil ha statstilsette i målform

28. mars inviterer Språkrådet til eit seminar om arbeidet med nynorsk i staten. På kurset blir det opplyst om kva Språkrådet kan hjelpe med og korleis andre etatar arbeider for meir og betre nynorsk.

Målgruppa for seminaret er statstilsette som arbeider med nynorsk, og som prøver å få til ei jamnare fordeling mellom målformene på arbeidsplassen sin. Formålet er å utveksle erfaringar og kome med tips om korleis ein kan få laga fleire og betre tekstar på nynorsk.

– Vi vonar at seminaret også kan bli opptakt til eit kontakt- og diskusjonsforum for statstilsette som arbeider med nynorsk, skriv Språkrådet på nettsidene sine.

Språkråd-direktør Arnfinn Muruvik Vonen, seniorrådgjevarane Bjarne Myrstad i Fiskeri- og kystdepartementet og Hanne Bakke i Noregs vassdrags- og energidirektorat, samt rådgjevar Ellen Grong ved Universitetet i Bergen er blant dei som skal fortelje om sitt arbeid med nynorsk.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...