Heim Nyhende Konsesjonsmynde til kommunar

Konsesjonsmynde til kommunar

I dag tar det opptil seks år å få konsesjon frå Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) til å byggje småkraftverk. Frp vil la einskilde kommunar få mynde til å handsame slike søknader.

NVE har for tida 728 vassdragsprosjekt og 10 vindkraftprosjekt til handsaming, ifølgje Nationen. Småkraft, definert som prosjekt mindre enn 10 megawatt (MW) utgjer åleine om lag 600 søknader.

– Vi kjem til å fremje forslag om at regjeringa set i gang eit prøveprosjekt der nokre kommunar får konsesjonsmynde for utbygging av småkraft, seier Henning Skumsvoll i Framstegspartiet til Nationen. Han sit i energi- og miljøkomiteen på Stortinget og er Frp sin talsmann for fornybar energi.

Grensa skal ikkje setjast lågare enn 3 MW. Frp ser føre seg at prosjektet skal vare i fire år, i i mellom fem til ti kommunar. Målet er å redusere sakshandsamingstida og gi kommunane meir makt. Skumsvoll peikar på at det må følgje pengar med for å byggje kompetanse innanfor saksområdet.

Dagleg leiar i Småkraftforeininga, Henrik Glette, er takksam for at Frp har kome med forslag til konkrete grep for å få ned handsamingstida, men er likevel skeptisk til forslaget.

– Kommunane har ikkje kompetanse til å ta over dette ansvaret. Vasskraftkomptetansen sit i NVE. Vi opplever NVE som konstruktive, men dei må få meir ressursar, seier han til Nationen.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Ber storsamfunnet syta for at retten til eige språk og kultur er reell

Landstinget til LNK Nynorskkommunane kom med støtte til samar, kvener, norskfinnar og skogfinnar. – Me i LNK Nynorskkommunane var samla til landsting same dag som...

Staten bryt språklova i kontakt med kommunane – både LNK, statsråd og mållagsleiar reagerer

Berre éin firedel av nynorskkommunane opplever at staten skriv mest nynorsk til dei. Den nye språklova har førebels ikkje gjort noko positivt utslag for...

– Stortinget hindra digital jamstilling for nynorsken

Det seier ein skuffa leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge, etter at den nye opplæringslova torsdag blei vedtatt i Stortinget.  – I ein skulekvardag...

Gratis teateroppleving på øyret – i samarbeid med dagsturhyttene 

Teater Vestland og dagsturhyttene samarbeider om å gi folk ei annleis teateroppleving i naturen.  Skogsopplevingar er ein 20 minutt lang podkast som du høyrer på ute i...