Heim Nyhende Konsesjonsmynde til kommunar

Konsesjonsmynde til kommunar

I dag tar det opptil seks år å få konsesjon frå Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) til å byggje småkraftverk. Frp vil la einskilde kommunar få mynde til å handsame slike søknader.

NVE har for tida 728 vassdragsprosjekt og 10 vindkraftprosjekt til handsaming, ifølgje Nationen. Småkraft, definert som prosjekt mindre enn 10 megawatt (MW) utgjer åleine om lag 600 søknader.

– Vi kjem til å fremje forslag om at regjeringa set i gang eit prøveprosjekt der nokre kommunar får konsesjonsmynde for utbygging av småkraft, seier Henning Skumsvoll i Framstegspartiet til Nationen. Han sit i energi- og miljøkomiteen på Stortinget og er Frp sin talsmann for fornybar energi.

Grensa skal ikkje setjast lågare enn 3 MW. Frp ser føre seg at prosjektet skal vare i fire år, i i mellom fem til ti kommunar. Målet er å redusere sakshandsamingstida og gi kommunane meir makt. Skumsvoll peikar på at det må følgje pengar med for å byggje kompetanse innanfor saksområdet.

Dagleg leiar i Småkraftforeininga, Henrik Glette, er takksam for at Frp har kome med forslag til konkrete grep for å få ned handsamingstida, men er likevel skeptisk til forslaget.

– Kommunane har ikkje kompetanse til å ta over dette ansvaret. Vasskraftkomptetansen sit i NVE. Vi opplever NVE som konstruktive, men dei må få meir ressursar, seier han til Nationen.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...

Forlaget lagar tre dagars Fosse-fest

Jon Fosses forlag inviterer til folkefest i Oslo – medan hovudpersonen er i Sverige for å få Nobelprisen i litteratur. Den gratis Fosse-festen finn stad...

300.000 til Nobel-markering for Jon Fosse

Jon Fosse får overrekt litteraturprisen i konserthuset i Stockholm på Nobel-dagen 10. desember. Same helg er det lagt opp til ei markering i Bergen,...