Heim Nyhende Hovden Resort går tilbake til bokmål

Hovden Resort går tilbake til bokmål

Hovden Resort i Bykle kommune valde for to år sidan å begynne med nynorsk i marknadsføringa av sitt tilbod, men bestemte tidleg i januar i år at dei skulle gå tilbake til bokmål.

– Vi har nå valt å gå frå å nytte nynorsk, fordi vi har mange danske gjester og dei forstår ikkje nynorsk, fortel administrerande direktør i Hovden Resort, Frank Ekman, til lnk.no.

– Dette er ein marknad vi vil auke, og på eit marknadsmøte tidleg i januar bestemte vi oss for å gå tilbake til bokmål som målform. Det vi nå legg ut på nettsida vår er på bokmål, og vi vil fram mot hausten oppdatere og endre dei andre tekstane som ligg ute, held han fram.

Då dei valde nynorsk i 2010 var det også eit medvite val.

– Det handla om identitet, seier Ekman.

I vintersesongen er rundt 30 prosent av gjestene til dei to hotella Hovden Høyfjellshotell og Hovdestøylen Hotel, 28 leilegheitene og 26 hyttene danskar. Hovden Resort tilbyr rundt 700 sengeplassar, og er ein av dei større aktørane i Fjell-Noreg.

Frank Ekman presiserer at Hovden Resort sitt val av målform ikkje har noko med debatten som nå føregår i Bykle kommune å gjere.

– Men eg ser problemet Bykle kommune når står overfor. Mange som jobbar i kommunen er utlendingar og mellom anna frå Danmark. Eg hugsar sjølv kor vanskeleg det var for meg som svenske å forstå nynorsk då eg først kom hit, seier Ekman.

I kveld skal kommunestyret i Bykle kommune avgjere om kommunen skal gå frå å nytte nynorsk som administrasjonsspråk til å bli språkleg nøytral. Les om avgjerda på lnk.no i morgon.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...