Heim Nyhende Målungdommen nøgd med regjeringserklæringa

Målungdommen nøgd med regjeringserklæringa

–  Norsk Målungdom er glad for at vi har blitt lytta til i sidemålsspørsmålet, seier leiar Vebjørn Sture om regjeringserklæringa.

 

Målungdommen er glad for at Høgre og Frp går inn for å styrkja norskfaget og gjera opplæringa i sidemål betre i staden for å fjerna henne.

–  Vi er nøgde med at den nye regjeringa har prioritert meir kunnskap i skulen framfor gamle kjepphestar, seier Sture i ei pressemelding.

I regjeringserklæringa heiter det mellom anna at regjeringa vil vurdera å setja ned eit utval som skal styrkja norskfaget og gjera sidemålsundervisninga meir engasjerande.  

Vidare heiter det at regjeringa vil støtta opp under begge målformene som hovudmål. Dei to regjeringspartia vil likevel uthola mållova ved å erstatta retten folk har i dag til å få svar på eiga målform, med at tilsette i staten og språknøytrale kommunar skal ha rett til å bruka si eiga målform.

Leiaren i Norsk Målungdom er likevel ikkje redd for at den nye regjeringa får gjennomslag for dette.

–  Høgre og Frp er dei einaste partia som har gått til val på å svekkja den språklege likestillinga i statstenesta. Stortingsfleirtalet som trengst for å gjennomføra det, eksisterer ikkje, slår Sture fast. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

MEST LESE

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...