Heim Nyhende Med fokus på religion

Med fokus på religion

Eit nytt prosjekt i regi av den kulturelle skulesekken skal setje søkelys på dei fire største verdsregionane. Prosjektet er utvikla i Sogn og Fjordane og er eit tilbod til alle skulane i landet.

Kulturavdelinga ved Sogn og Fjordane fylkeskommune har saman med Norsk Filminstitutt, Interkulturelt museum i Oslo, Flimmer Film, Kyber kommunikasjon AS og ABM-utvikling laga film, nettside og ein ressurskoffert til bruk i undervisninga. Heile prosjektet har fått namnet Møtepunkt mellom himmel og jord, og religionane som er i fokus er Islam, Buddhisme, hinduisme og krstendom.

Ungdommar med ulik religiøs bakgrunn fortel i filamen om religionen sin og ritualer og knytte til den. På nettsida www.himmeljord.no kan ungdom få delta i ulike interaktive opplevingar, medan ressurskofferten skal sendast til skular som ønskjer å setje opp si eiga utstilling om temaet verdsreligionar.

Det er i første rekkje ungdomsskule-elevar i Sogn og Fjordane som skal få nytte det fysiske materialet, men håpet er at dette også skal vere interessant for andre, fortel Margrethe Henden Aas ved Sogn og Fjordane fylkeskommune. Nettsida er naturlegvis open for alle.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...

Telemark fylkeskommune skal bruka minst 40 prosent nynorsk

– Eit godt og forpliktande vedtak, seier Noregs Mållag. Telemark fylkeskommune skal vera språkleg nøytralt og bruka minst 40 prosent nynorsk, har det nyleg blitt...

Desse endringane kan kome for nynorsken

Eit nytt spørjeord og nye kjønn på substantiv er noko av det Språkrådet har føreslått. Du har kanskje fått med deg at Språkrådet ønskjer at...