Heim Nyhende Med fokus på religion

Med fokus på religion

Eit nytt prosjekt i regi av den kulturelle skulesekken skal setje søkelys på dei fire største verdsregionane. Prosjektet er utvikla i Sogn og Fjordane og er eit tilbod til alle skulane i landet.

Kulturavdelinga ved Sogn og Fjordane fylkeskommune har saman med Norsk Filminstitutt, Interkulturelt museum i Oslo, Flimmer Film, Kyber kommunikasjon AS og ABM-utvikling laga film, nettside og ein ressurskoffert til bruk i undervisninga. Heile prosjektet har fått namnet Møtepunkt mellom himmel og jord, og religionane som er i fokus er Islam, Buddhisme, hinduisme og krstendom.

Ungdommar med ulik religiøs bakgrunn fortel i filamen om religionen sin og ritualer og knytte til den. På nettsida www.himmeljord.no kan ungdom få delta i ulike interaktive opplevingar, medan ressurskofferten skal sendast til skular som ønskjer å setje opp si eiga utstilling om temaet verdsreligionar.

Det er i første rekkje ungdomsskule-elevar i Sogn og Fjordane som skal få nytte det fysiske materialet, men håpet er at dette også skal vere interessant for andre, fortel Margrethe Henden Aas ved Sogn og Fjordane fylkeskommune. Nettsida er naturlegvis open for alle.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Den nye opplæringslova er ikkje god nok for nynorskelevane

Fredag 24. mars 2023 la Tonje Brenna fram forslag til ny opplæringslov. Norsk Målungdom synest det er fleire gode framlegg for nynorskelevane, men at...

Målblome til ålesundordførar Eva Vinje Aurdal

– Norske kommunar er viktige språkaktørar, og mellom 356 nyansar av kommunegrått har språket vårt både bøller og bestevener. Midt i det grå står...

LNK om ny opplæringslov: – Stortinget må sikra meir nynorsk i skulen

Nynorskkommunane (LNK) er glad for at regjeringa vil lovfesta at skulen skal ha skriveprogram som støttar nynorsk, men meiner lova må oppdaterast for å...

Mållaget: – Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

– Situasjonen i nynorskklasseromma er alvorleg. Det sit over 73 000 nynorskelevar ved pultane sine og må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier...