Heim Nyhende Medlemsrekord i LNK

Medlemsrekord i LNK

LNK har no 121 medlemmer, noko som er medlemsrekord. No sist var det Osterøy og Austrheim kommune som meldte seg inn igjen i organisasjonen.

Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK) er ei samanslutning av kommunar, fylkeskommunar og interkommunale tiltak, som har som føremål å fremje nynorsk språk og kultur i offentleg verksemd.

– Det er bra for oss som nynorskkommune å vere tilslutta ein slik organisasjon. Ein motivasjon for å melde seg inn igjen var også at me ville styrke bibliotekprosjektet i Nordhordland; Nye tider – ny norsk, seier rådmann i Austrheim kommune, Jan Olav Olsen.

Prosjektet er utvikla av LNK som eit pilotprosjekt og har som mål å gjere dei tilsette ved biblioteka betre rusta til å formidle den nynorske litteraturen.

Godt nøgd
– Eg er svært godt nøgd med at vi får nye medlemer, og at svært få av dei gamle vurderer å melde seg ut, seier styreleiar i LNK, Jan Magne Dahle.

Han legg vekt på at det er viktig å halde kontakten med medlemmene. Både via kanalar som LNK-avisa og lnk.no, men også via personleg kontakt.

– Styret meiner det er viktig med personleg oppfølging og kontakt med medlemene. Difor prøver vi å få til nokre reiserundar med besøk hos medlemer eller potensielle medlemer. I slutten av mai besøkte styreleiaren og dagleg leiar Voss, Austrheim, Vaksdal, Odda, Stord og Fitjar kommunar, og vi kombinerte dette med å vere til stades på eit styringsgruppemøte i Diktarvegen leia av styremedlem i LNK og ordførar i Ullensvang herad, Solfrid Borge. Vi vurderer reiserunden som positv og vellukka.   Til hausten planlegg vi ein tilsvarande reiserunde aust om Langfjella, og vi håpar å få med oss styremedlem i LNK og ordførar i Vågå kommune, Rune Øygard på denne turen.

Viktig med kontakt
– Gjennom dialog og personleg kontakt vil vi både informere om arbeidet i organisasjonen, om oppfølginga av arbeidsprogrammet og få tilbakemeldingar og kunnskap frå medlemene om kva for nye utfordringar LNK bør ta på seg i framtida.   LNK har etter styret sitt syn ein heller låg medlemskontingent, og vi meiner han bør vere låg fordi økonomiske argument ikkje skal vere avgjerande for medlemsskap. Det siste året har vi fått auka statleg tilskot, og vi tek det som eit teikn på at vi driv godt på mange område, seier Dahle.

Jan Magne Dahle legg også vekt på at organisasjonen arbeider med saker i skjeringspunktet mellom språk, identitet, kultur og næringsutvikling.

– Vi vil gjerne ha endå fleire medlemer, og vi gler oss til hausten og nye reiser. Vi gler oss også til lanseringa av den nye nettstaden, framtida.no, som har ungdom og kulturstoff som hovudmålgruppe og interesseområde og som skal redigerast på nynorsk. Nettstaden er eit samarbeidstiltak mellom ABC Startsiden, LNK og ei rekkje lokalaviser. Styret i LNK meiner det er umåteleg viktig at det nynorske språket blir synleg og brukt blant ungdom på nett.

NYNORSK INSPIRASJON

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

Voss herad er Årets nynorskkommune: – Det same som verdsmeister i nynorsk

Kulturdepartementet heidrar Voss herad for klar og tydeleg informasjon på nynorsk under koronakrisa. – OL-og VM-medaljer har me i bøtter...

Fem bibliotek kan bli nynorskfyrtårn

På landsmøtet i Noregs Mållag i helga lanserer direktør i Nynorsk kultursentrum Per Magnus Finnanger Sandsmark ei ny satsing på nynorskformidling i...

Tips til digital litteraturformidling på nynorsk

Kreativiteten i den digitale litteraturformidlinga blømer i desse koronatider! Utlånet av digitale bøker har auka dramatisk etter at biblioteka stengde. Her har me samla fleire tips...
Foto: Colourbox

Her finn du digitale skuleressursar på nynorsk

Her får du hjelp til å finna digitale ressursar på nynorsk til bruk i skulen. Stengde skular og digital heimeskule viser kor viktig det...

MEST LESE

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Desse kommunane er best på å prioritera barn og unge

Små kommunar med store driftsbudsjett leverer best i Kommuneanalysen, utført av UNICEF. Kvart år rangerer UNICEF landets kommunar etter...

Skulebiblioteket er hjartet i skulen

Langeland skule er blant dei største nynorske 1.-7.skulane i landet, med sine 410 elevar. Skulen har lite plass, men har prioritert skulebiblioteket...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...