Heim Nyhende Meiner at ny opplæringslov er for dårleg

Meiner at ny opplæringslov er for dårleg

Hovudutval for opplæring og kompetanse i Vestland fylkeskommune meiner at framlegget til ny opplæringslov ikkje løyser utfordringa nynorskelevar har med å få læremiddel og læringsressursar på nynorsk.

Mange opplever at læremiddel og læringsressursar ikkje ligg føre på nynorsk på same tid som på bokmål, går det fram i ei pressemelding frå Vestland fylkeskommune.

– Det er uhaldbart, og det undergrev retten nynorskelevane har til å få opplæring på sitt eige skriftspråk, seier Karianne Torvanger, leiar for hovudutval for opplæring og kompetanse i pressemeldinga.

Eit samla hovudutval vedtok 25. april ein uttale der dei krev at definisjonen av læremiddel må omfamne alle læringsressursar og verktøy som er laga for eller som blir brukte i opplæringa.

Trass i at hovudutvalet er nøgde med at det i forslaget til ny opplæringslov vert føreslått å innføre krav utan vilkår om at skulane skal bruke skriveprogram som støttar både nynorsk og bokmål, meiner dei at dette ikkje er nok.

– Slik situasjonen er rundt om i norske klasserom i dag meiner hovudutvalet at det er nødvendig å lovfeste nynorskkrav til læringsressursar som er utvikla til bruk i skulen. Framlegget til ny opplæringslov tek ikkje høgde for dette slik det er lagt fram, kommenterer Alexander Fosse Andersen, medlem i hovudutval for opplæring og kompetanse og leiar for Nynorskfylket Vestland i pressemeldinga. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Vi treng eit nynorskløft i lærarutdanningane

I dag er det beint fram tilfeldig om ein student går ut av lærarutdanninga med kunnskap og kompetanse til å gje nynorskelevane ei god...

Ola Borten Moes handlingsplan for norsk fagspråk møter kritikk

Handlingsplanen til regjeringa for norsk fagspråk møter kritikk frå professor som meiner regjeringa prioriterer det norske språket over kvalitet i forskinga. – Engelsk er språket...

Framtida Junior er årets nynorskbrukar

Framtida Junior fekk prisen "Årets nynorskbrukar 2023" for å bryte veg for meir nynorsk på digitale medieflater og for å skrive om varierte emne...
Mindre lokalt - meir sentralt: Frå Radiohuset til NRK på Marienlyst i Oslo. Foto: Wikipedia

NRK oppfyller ikkje nynorskkravet – framleis for lite nynorsk på nett og radio

Andelen nynorsk i NRK har auka noko, men det er framleis eit stykke igjen til målet, viser Medietilsynets tilsynsrapport for fjoråret. Direktør Mari Velsand i...