Heim Nyhende Meir engasjerte i politikk

Meir engasjerte i politikk

Ungdom i kommunar som har hatt forsøk med stemmerett for 16-åringar har meir tru på at det nyttar å engasjere seg i politiske spørsmål enn ungdom i resten av landet.

Det kjem fram av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner sin Resultatrapport for 2012. Rapporten vart lagt fram på Barne- og ungdomstinget på Sundvollen på måndag, og her kjem det fram at ungdom frå forsøkskommunar med 16-årig stemmerett hevdar dei er meir interesserte i politikk, meir engasjerte i lokalpolitiske spørsmål, har meir tillit til politikarane og lokaldemokratiet og har større tru på at det er nokon vits å stemme enn ungdom som ikkje har hatt høve til å stemme då dei var 16.

– Stemmerett utfordrar ungdom til å setje seg inn i demokratiet og tenkje politisk om meiningane sine. Analysa vår viser at 16- og 17-åringane opplever at det å få stemme gjer dei meir politisk modne. Stemmerett er ikkje berre eit mål for politisk engasjement, men også eit verktøy for å skape politisk engasjement, seier leiar i LNU, Gunhild Grande Stærk i ei pressemelding.

Tal frå rapporten viser at viser også ungdom som fekk høve til å stemme er blitt meir positive til å innføre stemmerett for 16-åringar. I forsøkskommunane er 54 prosent av ungdommane for 16-årig stemmerett, medan 23 prosent er heilt uenig eller nokså uenig. Ser ein landet under eitt er berre 31 prosent for 16-årig stemmerett, medan 48 prosent er mot. Tala i rapporten er henta frå ei undersøking om skuleval gjort av Norsk samfunnsvitskapleg datateneste og Utdanningsdirektoratet.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...