Heim Nyhende Meir engasjerte i politikk

Meir engasjerte i politikk

Ungdom i kommunar som har hatt forsøk med stemmerett for 16-åringar har meir tru på at det nyttar å engasjere seg i politiske spørsmål enn ungdom i resten av landet.

Det kjem fram av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner sin Resultatrapport for 2012. Rapporten vart lagt fram på Barne- og ungdomstinget på Sundvollen på måndag, og her kjem det fram at ungdom frå forsøkskommunar med 16-årig stemmerett hevdar dei er meir interesserte i politikk, meir engasjerte i lokalpolitiske spørsmål, har meir tillit til politikarane og lokaldemokratiet og har større tru på at det er nokon vits å stemme enn ungdom som ikkje har hatt høve til å stemme då dei var 16.

– Stemmerett utfordrar ungdom til å setje seg inn i demokratiet og tenkje politisk om meiningane sine. Analysa vår viser at 16- og 17-åringane opplever at det å få stemme gjer dei meir politisk modne. Stemmerett er ikkje berre eit mål for politisk engasjement, men også eit verktøy for å skape politisk engasjement, seier leiar i LNU, Gunhild Grande Stærk i ei pressemelding.

Tal frå rapporten viser at viser også ungdom som fekk høve til å stemme er blitt meir positive til å innføre stemmerett for 16-åringar. I forsøkskommunane er 54 prosent av ungdommane for 16-årig stemmerett, medan 23 prosent er heilt uenig eller nokså uenig. Ser ein landet under eitt er berre 31 prosent for 16-årig stemmerett, medan 48 prosent er mot. Tala i rapporten er henta frå ei undersøking om skuleval gjort av Norsk samfunnsvitskapleg datateneste og Utdanningsdirektoratet.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

MEST LESE

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...