Heim Nyhende Positiv til stemmerett for 16-åringar

Positiv til stemmerett for 16-åringar

Kommunalminister Liv Signe Navarsete er blitt meir positiv til å innføre stemmerett for 16-åringar.

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner lai går fram ein rapport som viser at ungdom i kommunar som har hatt prøveordning med 16-årig stemmerett er meir politisk engasjerte og har større tru på lokaldemokratiet enn ungdom i resten av landet. Navarsete seier i dag til Dagsavisen at ho ser to forklaringar på det.

– Det eine er at det var mykje merksemd rundt valet i desse kommunane, og ungdommane fekk god informasjon frå skulen og lokalsamfunnet. Det andre er at dei fleste av dei som er 16 eller 17 år bur i heimkommunen. Då er det nok meir interessant å bruke stemmeretten enn viss du reiser til ein studiestad som 18-19-åring og forholdet til lokalsamfunnet kanskje er fjernare.

Kommunalministeren var skeptisk i starten til å la 16-åringar få stemmerett. Ho seier til avisa at ho ikkje hadde tru på at 16- og 17-åringar var modne nok til å kunne stemme. Men no har ho altså snudd og er langt – Eg har fått eit heilt anna syn på dette etter forsøket og er nomykje meir positiv. Det blir ikkje mindre seriøsitet eller meir populisme om 16-åringer får stemmerett, seier Navarsete.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...