Heim Nyhende Meir litteratur for barn

Meir litteratur for barn

Talet på bøker for barn og unge aukar stadig, viser tal frå Norsk barnebokinstitutt (NBI).

 

I 2009 vart det gitt ut 1 162 bøker i kategorien barne- og ungdomslitteratur. Av desse var 349 nye norske utgjevingar. Talet på utgjevingar for 2009 femnar om nye bøker så vel som nyutgjevingar av eldre bøker.

 

Dobla tala

NBI har ført statistikk over utgjevingar for barn og unge sidan 1990. Det året vart det gitt ut 624 barne- og ungdomsbøker, av desse var 215 på norsk. Det viser at det samla talet på utgjevingar nesten er dobla, medan talet på reint norske utgjevingar relativt sett har vakse mindre.

Forlagsredaktør for barn og unge i Samlaget, Erle Stokke, seier dei har hatt ein god auke i talet på titlar for barn i løpet av 2000-talet. I fjor gav dei ut 35 bøker for barn og ungdom, av desse var 26 heilt nye. Ho meiner barnelitteraturen generelt vert tatt meir på alvor no enn han vart på 90-talet, då NBI byrja målingane sine.

– Både bokmeldingar og forsking på barnelitteratur har vorte mykje betre dei siste åra. Innan forsking har det vore ei veldig utvikling, og faget har meir status no.

Forfattarstudium

Tilfanget av barnebokforfattarar er også godt, meiner Stokke og viser til at NBI sjølve har satsa på å utdanne barnebokforfattarar. Organisasjonen starta opp ei forfattarutdanning som eit prøveprosjekt i 2006, og no tar dei inn 12 forfattarar årleg til eit toårs deltidsstudium. Samlaget har sjølve fått forfattarar frå studiet.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Ber storsamfunnet syta for at retten til eige språk og kultur er reell

Landstinget til LNK Nynorskkommunane kom med støtte til samar, kvener, norskfinnar og skogfinnar. – Me i LNK Nynorskkommunane var samla til landsting same dag som...

Staten bryt språklova i kontakt med kommunane – både LNK, statsråd og mållagsleiar reagerer

Berre éin firedel av nynorskkommunane opplever at staten skriv mest nynorsk til dei. Den nye språklova har førebels ikkje gjort noko positivt utslag for...

– Stortinget hindra digital jamstilling for nynorsken

Det seier ein skuffa leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge, etter at den nye opplæringslova torsdag blei vedtatt i Stortinget.  – I ein skulekvardag...

Gratis teateroppleving på øyret – i samarbeid med dagsturhyttene 

Teater Vestland og dagsturhyttene samarbeider om å gi folk ei annleis teateroppleving i naturen.  Skogsopplevingar er ein 20 minutt lang podkast som du høyrer på ute i...