Heim Nyhende Meir litteratur for barn

Meir litteratur for barn

Talet på bøker for barn og unge aukar stadig, viser tal frå Norsk barnebokinstitutt (NBI).

 

I 2009 vart det gitt ut 1 162 bøker i kategorien barne- og ungdomslitteratur. Av desse var 349 nye norske utgjevingar. Talet på utgjevingar for 2009 femnar om nye bøker så vel som nyutgjevingar av eldre bøker.

 

Dobla tala

NBI har ført statistikk over utgjevingar for barn og unge sidan 1990. Det året vart det gitt ut 624 barne- og ungdomsbøker, av desse var 215 på norsk. Det viser at det samla talet på utgjevingar nesten er dobla, medan talet på reint norske utgjevingar relativt sett har vakse mindre.

Forlagsredaktør for barn og unge i Samlaget, Erle Stokke, seier dei har hatt ein god auke i talet på titlar for barn i løpet av 2000-talet. I fjor gav dei ut 35 bøker for barn og ungdom, av desse var 26 heilt nye. Ho meiner barnelitteraturen generelt vert tatt meir på alvor no enn han vart på 90-talet, då NBI byrja målingane sine.

– Både bokmeldingar og forsking på barnelitteratur har vorte mykje betre dei siste åra. Innan forsking har det vore ei veldig utvikling, og faget har meir status no.

Forfattarstudium

Tilfanget av barnebokforfattarar er også godt, meiner Stokke og viser til at NBI sjølve har satsa på å utdanne barnebokforfattarar. Organisasjonen starta opp ei forfattarutdanning som eit prøveprosjekt i 2006, og no tar dei inn 12 forfattarar årleg til eit toårs deltidsstudium. Samlaget har sjølve fått forfattarar frå studiet.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...