Heim Nyhende Meir til samanslåtte kommunar

Meir til samanslåtte kommunar

Kommunar som slår seg saman, får no auka perioden for inndelingstilskot frå 10 til 15 år.

Det kom fram etter at regjeringa la fram kommuneproposisjonen i midten av mai. I tillegg blir tilskotet nedtrappa i ytterlegare fem år, slik ordninga legg til rette for også i dag.

– Eg ynskjer med ei slik utviding å leggje til rette for langsiktige og stabile rammevilkår for kommunar som på frivillig basis ynskjer å slå seg saman, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

Inndelingstilskotet i inntektssystemet er ei kompensasjonsordning til samanslåtte kommunar for reduksjon i rammetilskotet som følgje av kommunesamanslåing. No kompenserer inndelingstilskotet for bortfall av basistilskot og eventuell reduksjon i samla regionalpolitiske tilskot, i tillegg til meirkostnader som følgje av auka arbeidsgjevaravgift.

Endringa vil gjelde både for dei kommunane som mottek inndelingstilskot allereie, og for dei som skal slå seg saman.

– Inntektssystemet skal korkje presse eller lokke kommunane til å slå seg saman. Systemet skal gje kommunane like føresetnader for å gje eit likeverdig tenestetilbod til innbyggjarane sine, seier Navarsete.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Kan nokon snart skru av internett?

Internett har tatt kontroll over norske klasserom. Vi må endre den digitale skulekvardagen. Internett har kome for å bli. Det opnar verda og både spreier...

Høgre vil svekkje nynorsken for å styrkje ungdomsskulen

– Ungdomsskulereforma til Høgre er eit dårleg skjult åtak på nynorsken, seier leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge. Høgre vil fjerne karakteren i skriftleg...

Jorid Lekve Eide blir ny arenaleiar ved Haugesenteret

Jorid Lekve Eide er tilsett som ny arenaleiar ved Haugesenteret i Ulvik. Ho tek over etter Geir Netland som etter 10 år i stillinga...

Aina Basso er årets festivalforfattar på Falturiltu

Aina Basso har turnert landet rundt med spennande formidlingar og til hausten vil Falturiltu løfta fram heile forfattarskapen hennar under årets tema: FAKTISK og...