Heim Nyhende Mindre skattekontor kan bli nedlagde

Mindre skattekontor kan bli nedlagde


Regjeringa foreslår at skattedirektøren skal kunne leggja ned skattekontor med færre enn fem tilsette. Det betyr at 126 kontor kan bli nedlagde.

Skattedirektøren har til no ikkje kunna leggja ned kontor utan å få klarsignal frå Finansdepartementet først, skriv Nationen.

«Ein struktur med framleis mange små kontor er derimot utfordrande både fagleg og kostnadsmessig», er grunngjevinga når regjeringa i proposisjonen til Finansdepartementet i statsbudsjettet nemner at Skattedirektoratet har fått fullmakt til å leggja ned mindre skattekontor.

Fullmakta gjeld alle kontor som har færre enn fem tilsette – 126 kontor.

KrFs finanspolitiske talsmann Hans Olav Syversen er overraska over måten nedleggingane blir presentert for Stortinget på.

– Dersom regjeringa har tenkt å gje ei generalfullmakt til å leggja ned alle skattekontor som har færre enn fem tilsette, må eg seia det er ei stor strukturendring som eg er overraska over at dei vil gjere, seier Syversen.

Norsk Tjenestemannslag (NTL) skriv i eit høyringsnotat til finanskomiteen i samband med statsbudsjettet at det er «svært uroa» for kutta det er gjort forslag om. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...

Forlaget lagar tre dagars Fosse-fest

Jon Fosses forlag inviterer til folkefest i Oslo – medan hovudpersonen er i Sverige for å få Nobelprisen i litteratur. Den gratis Fosse-festen finn stad...

300.000 til Nobel-markering for Jon Fosse

Jon Fosse får overrekt litteraturprisen i konserthuset i Stockholm på Nobel-dagen 10. desember. Same helg er det lagt opp til ei markering i Bergen,...