Heim Nyhende Minimum 7000 til kommunetilsette

Minimum 7000 til kommunetilsette

Dei tilsette i kommune-Noreg får minimum 7000 kroner i tillegg etter at lønsforhandlingane kom i hamn seks timar før fristen gjekk ut.

LO Kommune hadde kravd 9000 kroner i tillegg til alle kommunetilsette.

– Vi er nøgde med resultatet. Det generelle tillegget er på linje med det dei fekk i staten, seier forhandlingsleiar for LO Kommune, Jan Davidsen i Fagforbundet, på heimesida til Fagforbundet.

Dei tilsette i kommunesektoren får eit generelt tillegg på 1,72 prosent, minimum 7000 kroner per år.

– Det er ingen tvil om at resultatet er godt i overkant av kva norsk kommuneøkonomi gjev rom for. I Statsbudsjettet var føresetnaden ein lønsvekst på 3,25 prosent. I høve til resultata i dei andre oppgjera, ikkje minst i Staten sitt eige oppgjer, var dette heilt urealistisk, seier forhandlingsleiar for KS, Per Kristian Sundnes på KS sine nettsider.

– Med dette resultatet har kommunesektoren fått ei lønsutvikling dei siste to åra som er om lag den same som i staten. Det er viktig, ikkje minst i konkurransen om kompetent arbeidskraft, held Sundnes fram.

Akademikerne sin forhandlingssjef, Ole Jakob Knudsen, meiner lærarane er taparane i lønsoppgjeret. Lærarane får 0,25 prosent lågare lønsvekst enn dei andre kommunetilsette.

– Kommunesektoren slit særleg med å rekruttere og behalde tilsette i skulesektoren. Det veit KS. Då er det beklageleg at lærarane igjen får den lågaste lønsveksten, seier Knudsen til Utdanningsnytt.

– Vi er svært skuffa over at KS ikkje prioriterer lærarane. Elevane si læring er i stor grad avhengig av læraren sin kompetanse. Då må vi verdsetje lektorkompetansen på ein skikkeleg måte, held han fram.

Utdanningsforbundet sin leiar og forhandlingssjef for Unio, Mimi Bjerkestrand, seier resultatet er til å leve med.

– Vi har henta inn delar av det lønsmessige etterslepet, men vi har framleis ein jobb å gjere for å betre rekrutteringssituasjonen for folk med høgare utdanning, slår Bjerkestrand fast.

Les her kva fornyings-, administrasjons- og kyrkjeminister Rigmor Aasrud seier om lønsoppgjeret for dei kommunetilsette.

Førre artikkelLeiartalar
Neste artikkelVann pris for nynorskstilar

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...