Heim Nyhende Minimum 7000 til kommunetilsette

Minimum 7000 til kommunetilsette

Dei tilsette i kommune-Noreg får minimum 7000 kroner i tillegg etter at lønsforhandlingane kom i hamn seks timar før fristen gjekk ut.

LO Kommune hadde kravd 9000 kroner i tillegg til alle kommunetilsette.

– Vi er nøgde med resultatet. Det generelle tillegget er på linje med det dei fekk i staten, seier forhandlingsleiar for LO Kommune, Jan Davidsen i Fagforbundet, på heimesida til Fagforbundet.

Dei tilsette i kommunesektoren får eit generelt tillegg på 1,72 prosent, minimum 7000 kroner per år.

– Det er ingen tvil om at resultatet er godt i overkant av kva norsk kommuneøkonomi gjev rom for. I Statsbudsjettet var føresetnaden ein lønsvekst på 3,25 prosent. I høve til resultata i dei andre oppgjera, ikkje minst i Staten sitt eige oppgjer, var dette heilt urealistisk, seier forhandlingsleiar for KS, Per Kristian Sundnes på KS sine nettsider.

– Med dette resultatet har kommunesektoren fått ei lønsutvikling dei siste to åra som er om lag den same som i staten. Det er viktig, ikkje minst i konkurransen om kompetent arbeidskraft, held Sundnes fram.

Akademikerne sin forhandlingssjef, Ole Jakob Knudsen, meiner lærarane er taparane i lønsoppgjeret. Lærarane får 0,25 prosent lågare lønsvekst enn dei andre kommunetilsette.

– Kommunesektoren slit særleg med å rekruttere og behalde tilsette i skulesektoren. Det veit KS. Då er det beklageleg at lærarane igjen får den lågaste lønsveksten, seier Knudsen til Utdanningsnytt.

– Vi er svært skuffa over at KS ikkje prioriterer lærarane. Elevane si læring er i stor grad avhengig av læraren sin kompetanse. Då må vi verdsetje lektorkompetansen på ein skikkeleg måte, held han fram.

Utdanningsforbundet sin leiar og forhandlingssjef for Unio, Mimi Bjerkestrand, seier resultatet er til å leve med.

– Vi har henta inn delar av det lønsmessige etterslepet, men vi har framleis ein jobb å gjere for å betre rekrutteringssituasjonen for folk med høgare utdanning, slår Bjerkestrand fast.

Les her kva fornyings-, administrasjons- og kyrkjeminister Rigmor Aasrud seier om lønsoppgjeret for dei kommunetilsette.

Førre artikkelLeiartalar
Neste artikkelVann pris for nynorskstilar

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Ber storsamfunnet syta for at retten til eige språk og kultur er reell

Landstinget til LNK Nynorskkommunane kom med støtte til samar, kvener, norskfinnar og skogfinnar. – Me i LNK Nynorskkommunane var samla til landsting same dag som...

Staten bryt språklova i kontakt med kommunane – både LNK, statsråd og mållagsleiar reagerer

Berre éin firedel av nynorskkommunane opplever at staten skriv mest nynorsk til dei. Den nye språklova har førebels ikkje gjort noko positivt utslag for...

– Stortinget hindra digital jamstilling for nynorsken

Det seier ein skuffa leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge, etter at den nye opplæringslova torsdag blei vedtatt i Stortinget.  – I ein skulekvardag...

Gratis teateroppleving på øyret – i samarbeid med dagsturhyttene 

Teater Vestland og dagsturhyttene samarbeider om å gi folk ei annleis teateroppleving i naturen.  Skogsopplevingar er ein 20 minutt lang podkast som du høyrer på ute i...