Heim Nyhende Vann pris for nynorskstilar

Vann pris for nynorskstilar

Tre jenter frå Vestlandet er heidra med 5.000 kroner for skrivetalentet sitt. Dei får prisen for å ha levert dei beste hovudstilane på nynorsk til eksamen allmennfag i vidaregåande skule i fjor.

 

Julie Bojesen frå Sauda, Marta Rekdal Eidheim frå Ulstein og Hanne Onjeme Overvoll frå Volda klatra heilt til topps då juryen for Fridthoiv Oos`legat skulle bestemma seg for kven som i år skulle premierast for dei beste nynorskstilane.

– Prisvinnarane har alle tre felles kvalitetar. Dei skil seg ut som skribentar, dei har ein sikker språksans og ein sikker fagkompetanse, sa tidlegare redaksjonssjef i Samlaget, Svenn Fosseng, då han delte ut prisen på årsmøte til Samlaget nyleg.

Han slo fast at alle dei tre prisvinnarane har eit stort talent til å skriva.

Julie Bojesen takka for tildelinga på vegner av dei tre og understreka at prisen er svært viktig for å oppmuntra elevar på vidaregåande til å halda fram med å skriva nynorsk.

Julie Bojesen fekk tidlegare i år andrepremie i Magasinett og Framtida.no si skrivetevling “Kva framtid vil du ha?”. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...