Heim Nyhende Musikalmiljø i vekst

Musikalmiljø i vekst

I fjor var det noregspremiere på den nynorske versjonen av musikalen Miss Saigon. På Bømlo er det eit yrande teaterliv.

– Det var Maren Laurhammer Gilje og syskenparet Sigurd og Nina Sele som fekk ideen om å starte opp med musikalar på Bømlo. I 1998 var dei i Oslo og såg Jesus Christ Superstar, på veg heim tenkte dei: Dette kan me jo gjere likegodt sjølve. Og i 1999 vart det premiere på musikalen i Moster Amfi, fortel leiar i Bømlo Musikallaug, Linda Hellen.

Det er ti år og åtte musikalar sidan den gong, no sist, i 2009, sette musikallauget opp Miss Saigon. På scenen står både amatørar og profesjonelle skodespelarar.

– Det er ein suksessfaktor og gir framsyninga den ekstra gnisten. Dei profesjonelle kan faget sitt, og for amatørane er det inspirerande å vere med på noko slikt.

– Det blir fleire musikalar, det lovar me. Men me veit ikkje akkurat no kva det blir, seier Hellen, som legg vekt på at det krev mange dugnadstimar og mykje innsats før ein premierekveld.

– Vanlegvis går det om lag eit par år frå ideen om ein musikal kjem opp, til me står på scenen. Og me treng mellom 200 og 250 frivillige. Bømlingen er driftig, han gjere ikkje ting halvvegs. Det er nesten som at folk må planleggje ei eventuell familieauke etter musikalprogrammet, seier ho med eit smil.

 

Godt miljø

Moster Amfi er opphavleg ei nedlagt kalksteinsgruve og vart laga for å arrangere det historiske spelet Kristkongane på Moster. Etter kvart er Moster Amfi også blitt ein arena for musikaloppsetjingar.

– Det må absolutt vere ein av Nordens finaste utescenar, meiner Linda Hellen og skryt over samarbeidet mellom dei ulike teateraktørane. Mange er aktive både i spelet og i musikalar.

– Det er mykje av det same miljøet, samstundes som begge har sin eigenart, seier ho.

Målet og drivkrafta med arbeidet må vere å skape noko stort. I ei bygd må ein skape dei sosiale arenaene sjølv, meir enn ein må i ein by, trur Hellen. Ho ser heller ikkje vekk frå at det kreative miljøet kan få fleire til å flytte heim igjen til Bømlo.

– Det er sjølvsagt viktig med jobb, barnehageplass og slike ting. Men fritida er også viktig når ein skal bestemme kor ein vil bu. Då kan dette vere avgjerande, meiner ho.

Omsett til nynorsk

Musikalane og teatermiljøet på Bømlo er i ferd med å bli ei merkevare. Ikkje berre for kommunen, men også for regionen. I dette biletet er også språket viktig.

– Det er viktig for det vestlandske publikumet at me bruker nynorsk. Det er eit musikalsk språk som det er godt å synge på, seier Linda Hellen og slår fast at det handlar om identitet. At det som blir vist fram på scenen er i tråd med den lokale identiteten. Difor har Bømlo Musikallaug brukt mykje tid på å omsetje musikalar som Chess og Miss Saigon til nynorsk for første gong. Runa Våge Krukhaug har vore sentral i alle desse produksjonane, i Miss Saigon stod ho for heile omsetjingsjobben åleine

– Det er eit krevjande, men spanande arbeid. Ofte har me også opplæring av dei profesjonelle skodespelarane i korleis dei skal uttale orda. Det er ganske morosamt, men mange av dei blir veldig gode, humrar Hellen.

Musikalmiljøet på Bømlo har også fostra fram talent. Mest kjent er truleg Sigurd Sele som truleg har markert seg mest i rolla som Jean Valjean i Les Miserables på Den Nationale Scene i Bergen.

Førre artikkelLever ut ein draum
Neste artikkelFråsegn

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...