Heim Nyhende Universitetet når ikkje nynorskkrav

Universitetet når ikkje nynorskkrav

Universitetet i Oslo er langt unna krava i mållova om minst 25 prosent nynorsk. Berre 2 prosent av skjemaa ved UiO er på båe målformer og berre 4,3 prosent av innhaldet på uio.no er på nynorsk.

– Det er ikkje noko nytt at UiO bryt mållova. Vi er likevel veldig skuffa. Det er dumt for studentane at UiO ikkje oppfyller krava, og lover er jo til for å følgjast, seier Tina Fauskanger, leiar i Studentmållaget i Oslo til Universitas.
Den manglande oppfølginga av mållova ved UiO har vore ein gjengangar i mange år. Mållova krev at 25 prosent av trykksakene og nettsidene skal vere på nynorsk. Universitetet har sjølv laga ein tiltaksplan for nynorsk som seier at 10 prosent av innhaldet på nettstaden deira skal vere på nynorsk innan 2015. Sjølv om det kan vere eit oppnåeleg mål, er det likevel langt unna det mållova krev.

Universitetsdirektør Gunn-Elin Bjørneboe meiner resultatet som kom fram i denne nye undersøkinga ikkje er godt nok og forventar at det blir rydda snøgt opp i.

– Så lenge vi ikkje oppfyller krava i lova, kan ein ikkje vere fornøgd. Men eg er fornøgd med fokuset vi har på det, seier Bjørneboe til studentavisa.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...