Heim Nyhende Universitetet når ikkje nynorskkrav

Universitetet når ikkje nynorskkrav

Universitetet i Oslo er langt unna krava i mållova om minst 25 prosent nynorsk. Berre 2 prosent av skjemaa ved UiO er på båe målformer og berre 4,3 prosent av innhaldet på uio.no er på nynorsk.

– Det er ikkje noko nytt at UiO bryt mållova. Vi er likevel veldig skuffa. Det er dumt for studentane at UiO ikkje oppfyller krava, og lover er jo til for å følgjast, seier Tina Fauskanger, leiar i Studentmållaget i Oslo til Universitas.
Den manglande oppfølginga av mållova ved UiO har vore ein gjengangar i mange år. Mållova krev at 25 prosent av trykksakene og nettsidene skal vere på nynorsk. Universitetet har sjølv laga ein tiltaksplan for nynorsk som seier at 10 prosent av innhaldet på nettstaden deira skal vere på nynorsk innan 2015. Sjølv om det kan vere eit oppnåeleg mål, er det likevel langt unna det mållova krev.

Universitetsdirektør Gunn-Elin Bjørneboe meiner resultatet som kom fram i denne nye undersøkinga ikkje er godt nok og forventar at det blir rydda snøgt opp i.

– Så lenge vi ikkje oppfyller krava i lova, kan ein ikkje vere fornøgd. Men eg er fornøgd med fokuset vi har på det, seier Bjørneboe til studentavisa.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...