Heim Nyhende Norsk Ordbok på nettet

Norsk Ordbok på nettet

Norsk Ordbok lanserte torsdag ei eiga nettutgåve av det store ordbokverket. No kan du gratis slå opp i 140.000 norske ord, som prosjektet har samla inn sidan 1930.

Lanseringa skjer samtidig med at Norsk Ordbok no har fullført den aller siste korrekturlesinga av det tiande og tredje siste bindet, som rommar 25.000 ord frå skodde til sæveleg.

Alle dei ti binda er likevel ikkje med i nettutgåva i denne omgangen, men dekkjer orda frå bokstaven i til verbet skodda. Om eit par månader, når det tiande bindet er ferdig trykt, skal også orda til og med sæveleg leggjast til.

Startar på i

Men dei første binda som vart gitt ut frå 1966 og fram til redigeringa vart fullelektronisk – bokstavane a til h – har det ikkje vore råd å få med i den første versjonen. Prosjektleiar Åse Wetås i Norsk Ordbok sa under lanseringa på Universitetet i Oslo torsdag at Norsk Ordbok meinte tida no var inne til å få verket ut på nettet, sjølv om ikkje alt er med.

– Vi liker heller å få til ting innanfor dei rammene vi har, enn å tenkje på korleis ting kunne ha vore i ei ideell verd eller i ein parallell røyndom. Derfor har vi valt å gjere det på denne måten, sa Wetås.

– Når bind ti er på plass, så kjem nettordboka til å innehalde cirka 140.000 ordartiklar, og det synest vi ikkje er så verst.

Dei fire og eit halvt første binda blir det neppe tid til å få inn i nettordboka før heile ordbokprosjektet er i mål i 2014. Men dei siste bokstavane i alfabetet skal leggjast til etter kvart som ordbokforskarane blir ferdige med dei.

Komplette ordartiklar

Om ikkje alle orda er med, så er elles ordboka komplett med oppslagsord og alle opplysningar om bøyingsmønster, bruksmåtar, definisjonar, kjelder, stadtilknyting, bruksdøme og meir. Og i motsetning til i dei trykte ordbøkene, er det lett å klikke seg frå eitt ord til eit anna eller kople deg vidare via andre opplysningar, til dømes kjelder og stadnamn.

Norsk Ordbok har elles også etablert seg på både Facebook, Twitter og Google+ og håper at mange vil fortelje dei kva dei synest om ordboka der og andre stader.

Den digitale ordsamlinga er utvikla i samarbeid med Eining for digital dokumentasjon (Edd) ved Universitet i Oslo og Samlaget, som òg skal publisere nettordboka på nettsida si.

Det storstilte ordsamlingsprosjektet kom i gang i 1930, men først i 1966 var det første bandet klart. Heile ordbokprosjektet skal vere fullført til grunnlovsjubileet i 2014 og kjem da til å telje tolv band. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...