Heim Nyhende – Treng ei felles satsing

– Treng ei felles satsing

I morgon startar Diktarvegkonferansen på Lofthus i Hardanger. – Målsetjinga med det nye selskapet Fjordvegen Diktarvegen AS må vere å få både betre veg og fleire opplevingar langs Rv 13, seier styreleiar i selskapet, Solfrid Borge. 

Fjordvegen Diktarvegen AS skal arbeide for å gjere Rute 13 kjend, betre vegstandarden, og samstundes skaffe trafikk og besøkjande til kulturarrangement, organisasjonar og selskap langs vegen. Diktarvegkonferansen 2012 skal setje søkjelyset på korleis ein kan skaffe samarbeidspartar til prosjektet.

– Ei felles satsing må til om ein skal lukkast i prosjektet, ei felles forståing for kor viktig den “indre stamveg” er for å oppretthalda busetnad, næringslivet og mangfaldet av kulturlivet, seier Borge.

Samferdsleminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) kjem til konferansen og Solfrid Borge meiner dette må vere ein god sjanse til å fremje synspunkt til ministeren.

– NTP er nett sendt på høyring, folk bør kjenne si vitjingstid her, slår ho fast.

På konferansen kan du også høyre blant andre Anne Grethe Bakke frå Destinasjon Voss, Inger Undheim frå Nasjonalt Garborgsenter, Per Ritzler frå Nasjonale turistvegar og styreleiar i Norsk Hydro AS, Terje Vareberg. Konferansen kan også friste med utdrag frå Vestlandsrevyen II og konsert med blant andre Sigrid Moldestad, Sigbjørn Apeland og Anders Hall.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Kan nokon snart skru av internett?

Internett har tatt kontroll over norske klasserom. Vi må endre den digitale skulekvardagen. Internett har kome for å bli. Det opnar verda og både spreier...

Høgre vil svekkje nynorsken for å styrkje ungdomsskulen

– Ungdomsskulereforma til Høgre er eit dårleg skjult åtak på nynorsken, seier leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge. Høgre vil fjerne karakteren i skriftleg...

Jorid Lekve Eide blir ny arenaleiar ved Haugesenteret

Jorid Lekve Eide er tilsett som ny arenaleiar ved Haugesenteret i Ulvik. Ho tek over etter Geir Netland som etter 10 år i stillinga...

Aina Basso er årets festivalforfattar på Falturiltu

Aina Basso har turnert landet rundt med spennande formidlingar og til hausten vil Falturiltu løfta fram heile forfattarskapen hennar under årets tema: FAKTISK og...