Heim Nyhende – Viktig å vere stolt av nynorsken

– Viktig å vere stolt av nynorsken

 

Leiar i Nei til EU, Heming Olaussen er ein av omlag 1700 som har meldt seg inn i Noregs Mållag etter nyttår. Han meiner det er viktig å sjå at nynorsken blir pressa. 

 

Olaussen seier sjølv han er dialektbrukar frå Oslo aust og ikkje har eit veldig bevisst forhold til nynorsk, meir ein intuitiv sympati som han kallar det. Avgjerande for at han no melde seg inn i mållaget var også at han ikkje kunne motstå vervaren sin draum om 300 nye medlemmer.

– Mitt perspektiv er meir politikken i stort, kva krefter som vil styrke eller bygge ned både nynorsk og dialektbruk. Nynorsken som alle motkulturar blir pressa av sentralisering og elitisme. Det er viktig å vere stolt, slår han fast.

– Korleis kan ein styrke nynorsken framover?

– Det har ikkje eg tilstrekkeleg oversikt over, men kansje mållaget bør interessere seg for EØS-avtalen sin sentraliserande og distriktsnedbyggande effekt? Ein bør kanskje også vere nøye på kven ein stemmer på ved stortingsvalet i 2013?

I neste utgåve av LNK-avisa møter du fleire nye medlemmer i Noregs Mållag som har sterke meiningar om nynorsken.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...