Heim Nyhende NRK byr på vaffelhjarte

NRK byr på vaffelhjarte

Maria Parr si barnebok Vaffelhjarte blir vist på NRK Super denne hausten. – TV-serien er med på og gje historia ein annan dimensjon, meiner forfattaren.

Over 200 000 nordmenn hadde benka seg framføre TV-skjermane for å sjå episodane om Trille og Lena. I flott natur på øya Runde følgjer ein dei to bestevenene i møte med Jonsokbål, fotballkampar og vaffelsteiking, i tillegg til meir alvorlege tema som død og sakn.

Lokale hovudroller

Det er Simen Voldsund frå Herøy og Dagni Myrene frå nabokommunen Ulstein som spelar hovudpersonane i serien. Med seg på laget har dei erfarne skodespelarar som Nils Sletta, Anne Marit Joacobsen og Odd Nordstoga, der sistnemnde også har laga musikk til serien.

– Det var viktig for meg at borna snakkar på dialekt, fortel Parr. Ho poengterer at dette ikkje var sjølvsagt når NRK bestemde seg for å putte Vaffelhjarta på skjermen.

– Det er mange ekstra kostnader med å leggje det til ei øy som Runde.

Etter at TV-serien blei vist for første gong på NRK Super den 14. oktober har Parr fått mange spørsmål på om ho føler serien er tru mot boka.

– Lik alle andre skapar eg meg bilde i hovudet over personane og miljøet når eg les eller skriv, men alt dette blei gløymd då eg såg hovudpersonane i filmen. Eg synest dei er utruleg flinke!

Nøgd forfattar

Parr kan fortelja at ho sjølv har vore lite involvert i prosessen med å omskapa boka til ein fjernsynsserie, og presiserer viktigheita av at NRK fekk fridom til å laga ein tv-serie på eigne premisser:

– Eg las gjennom manuset og var litt med på førehand, men elles har det vore opp til NRK og regissør Atle Knudsen, seier Parr, som synest at NRK har klart å bevare dei viktigaste elementa i boka.

Så langt har kanalen vist to episodar og dei positive tilbakemeldingane har stått i kø, trass i at somme meiner at episodane er for korte.

– Til jul vil serien gå i doble episodar, lovar Parr.

 

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...