Heim Nyhende NRK ikkje gode nok på nynorsk

NRK ikkje gode nok på nynorsk

Medietilsynet peikar i sin rapport for 2010 på at NRK ikkje innfrir krava til 25 prosent nynorsk på radio, tv og internett.

På kanalnivå varierer nynorskandelen frå 24 prosent i P1 til i overkant av ni prosent i NRK Super. På nrk.no var andelen 17 prosent, står det vidare i rapporten.

– Allmennkringkastingsrapporten viser at vi samla har eit godt tilbod av allmennkringkasting i Noreg, både frå NRK og kommersielle aktørar. Likevel er det, som vi peikar på i rapporten, manglar i tilbodet, seier Tom Thoresen, direktør i Medietilsynet.

Han legg til at både NRK og dei kommersielle aktørane har viktige samfunnsforpliktingar. NRK har skrive desse ned i vedtektene sine, og dei kommersielle aktørane har fått forpliktingane sine gjennom konsesjonsvilkåra. Allmennkringkastarane har plikt til å dekkje eit vidt spekter av programområde.

Les kommentarane Medietilsynet har til dei andre allmennkringkastarane P4 og Radio Norge her.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Ber storsamfunnet syta for at retten til eige språk og kultur er reell

Landstinget til LNK Nynorskkommunane kom med støtte til samar, kvener, norskfinnar og skogfinnar. – Me i LNK Nynorskkommunane var samla til landsting same dag som...

Staten bryt språklova i kontakt med kommunane – både LNK, statsråd og mållagsleiar reagerer

Berre éin firedel av nynorskkommunane opplever at staten skriv mest nynorsk til dei. Den nye språklova har førebels ikkje gjort noko positivt utslag for...

– Stortinget hindra digital jamstilling for nynorsken

Det seier ein skuffa leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge, etter at den nye opplæringslova torsdag blei vedtatt i Stortinget.  – I ein skulekvardag...

Gratis teateroppleving på øyret – i samarbeid med dagsturhyttene 

Teater Vestland og dagsturhyttene samarbeider om å gi folk ei annleis teateroppleving i naturen.  Skogsopplevingar er ein 20 minutt lang podkast som du høyrer på ute i...