Heim Nyhende NRK ikkje gode nok på nynorsk

NRK ikkje gode nok på nynorsk

Medietilsynet peikar i sin rapport for 2010 på at NRK ikkje innfrir krava til 25 prosent nynorsk på radio, tv og internett.

På kanalnivå varierer nynorskandelen frå 24 prosent i P1 til i overkant av ni prosent i NRK Super. På nrk.no var andelen 17 prosent, står det vidare i rapporten.

– Allmennkringkastingsrapporten viser at vi samla har eit godt tilbod av allmennkringkasting i Noreg, både frå NRK og kommersielle aktørar. Likevel er det, som vi peikar på i rapporten, manglar i tilbodet, seier Tom Thoresen, direktør i Medietilsynet.

Han legg til at både NRK og dei kommersielle aktørane har viktige samfunnsforpliktingar. NRK har skrive desse ned i vedtektene sine, og dei kommersielle aktørane har fått forpliktingane sine gjennom konsesjonsvilkåra. Allmennkringkastarane har plikt til å dekkje eit vidt spekter av programområde.

Les kommentarane Medietilsynet har til dei andre allmennkringkastarane P4 og Radio Norge her.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...