Heim Nyhende NRK ikkje gode nok på nynorsk

NRK ikkje gode nok på nynorsk

Medietilsynet peikar i sin rapport for 2010 på at NRK ikkje innfrir krava til 25 prosent nynorsk på radio, tv og internett.

På kanalnivå varierer nynorskandelen frå 24 prosent i P1 til i overkant av ni prosent i NRK Super. På nrk.no var andelen 17 prosent, står det vidare i rapporten.

– Allmennkringkastingsrapporten viser at vi samla har eit godt tilbod av allmennkringkasting i Noreg, både frå NRK og kommersielle aktørar. Likevel er det, som vi peikar på i rapporten, manglar i tilbodet, seier Tom Thoresen, direktør i Medietilsynet.

Han legg til at både NRK og dei kommersielle aktørane har viktige samfunnsforpliktingar. NRK har skrive desse ned i vedtektene sine, og dei kommersielle aktørane har fått forpliktingane sine gjennom konsesjonsvilkåra. Allmennkringkastarane har plikt til å dekkje eit vidt spekter av programområde.

Les kommentarane Medietilsynet har til dei andre allmennkringkastarane P4 og Radio Norge her.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Vi treng eit nynorskløft i lærarutdanningane

I dag er det beint fram tilfeldig om ein student går ut av lærarutdanninga med kunnskap og kompetanse til å gje nynorskelevane ei god...

Ola Borten Moes handlingsplan for norsk fagspråk møter kritikk

Handlingsplanen til regjeringa for norsk fagspråk møter kritikk frå professor som meiner regjeringa prioriterer det norske språket over kvalitet i forskinga. – Engelsk er språket...

Framtida Junior er årets nynorskbrukar

Framtida Junior fekk prisen "Årets nynorskbrukar 2023" for å bryte veg for meir nynorsk på digitale medieflater og for å skrive om varierte emne...
Mindre lokalt - meir sentralt: Frå Radiohuset til NRK på Marienlyst i Oslo. Foto: Wikipedia

NRK oppfyller ikkje nynorskkravet – framleis for lite nynorsk på nett og radio

Andelen nynorsk i NRK har auka noko, men det er framleis eit stykke igjen til målet, viser Medietilsynets tilsynsrapport for fjoråret. Direktør Mari Velsand i...