Heim Nyhende Familiebedrift i 104 år

Familiebedrift i 104 år

Ein sommardag i 1907 sto det att nokre stampar med bær på kaien på Sørheim etter at båten hadde gått til Bergen. Dette blei starten på næringseventyret Lerum og saftbygda. Nå er det gjerde generasjon Lerum som eig og driv millionbedrifta med 130 tilsette i Sogndal.

Oldeforeldra Kari og Nils H. Lerum grunnla Lerum. Trine Lerum Hjellhaug (36) er i dag dagleg leiar for saft- og syltetøybedrifta. Med seg på eigarsida har ho to systrer og to syskenborn. Mora hennar jobbar i kantina. Onkel er rådgjevar. Bestefar kjem innom dagleg og drikk kaffi. Nyleg byrja femte generasjon Lerum å jobbe på fabrikken som elektrikar.

– Det er mange i familien som jobbar her, og det går bra så lenge vi er medvitne om rollene våre og har ein god og open dialog med dei andre tilsette, seier den daglege leiaren.

Tre anlegg

Lerum AS er i dag landsdekkjande leverandør av saft, syltetøy og jus. Syltetøyproduksjonen held til i fjøresteinane i Sogndal, medan saft- og jusproduksjonen føregår i den 22 000 kvadratmeter store fabrikken i Kaupanger. Lerum sitt fryseanlegg for bær ligg i nabokommunen Lærdal.

Lerum AS omsette i fjor for nærare 430 millionar kroner. Kva er nøkkelen til suksessen?

– Hardt arbeid og langsiktig tenking, er Lerum Hjellhaug sitt kontante svar.

Lerum blir framheva som ein viktig aktør i Sogndal kommune. Dei deler ut sponsormidlar til lag og organisasjonar.

Del av lokalsamfunnet

– Vi ønskjer å vere med og byggje det samfunnet vi er ein del av, seier Lerum-sjefen.

I 2011 er det 30 år sidan Kåre Lerum og Rolf Navarsete forhandla fram den første sponsoravtalen mellom Lerum og Sogndal Fotball, og dette er det lengste generalsponsorsamarbeidet i norsk toppfotball.

– Lerum og Sogndal Fotball har hatt eit fruktbart samarbeid i 30 år. Nå signerer vi for tre nye år, sjølv om intensjonen er at vi skal samarbeide utover desse tre åra, sa Trine Lerum Hjellhaug tidlegare i år etter at sponsoravtalen var underskriven.

– Sogndal Fotball har litt av dei same verdiane som oss og same måte å jobbe på. Vi er dei små mot dei store, og må vere smartare for å utnytte dei ressursane vi har, slår ho fast.

Språk og identitet

Lerum kunne spart pengar på transportkostnader om dei hadde flytta bedrifta til Oslo. Det køyrer ut 10 vogntog frå Sogndal kvar dag med Lerum-produkt.

– Det handlar om identitet. Så lenge det er familien som eig Lerum, så blir vi i Sogndal. Her har vi nærleik til naturen og til historia vår, peikar Lerum Hjellhaug på.

Lerum brukar dessutan nynorsk medvite.

– Vi har gått inn for nynorsk som språk fordi det er det språket vi snakkar, og dei vi er, fortel Trine Lerum Hjellhaug.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...