Heim Nyhende Null nynorsk i Politidirektoratet

Null nynorsk i Politidirektoratet

Nynorskprosenten i nettnyheitene til Politidirektoratet fall frå 8,4 prosent i 2014 til null i 2015. Språkrådet er ikkje imponert over innsatsen i det øvste politiorganet. 

– Bruken av nynorsk i Politidirektoratets teksttilfang har gått merkbart ned sidan sist de rapporterte til oss. På nettsidene dykkar er bokmål nesten einerådande, og vi må leite for å finne tekstar på nynorsk. Ingen av dei siste nyheitssakene er skrivne på nynorsk, er Språkrådets kommentar til Politidirektoratets målbruksrapport for 2015, ifølgje fagbladet Juristkontakt.

– Rådet vårt frå sist om å skrive kvar fjerde, helst kvar tredje, nyheitssak på nynorsk, står framleis ved lag, strekar Språkrådet under i eit brev til direktoratet.

Nedgang i sosiale medium
Etter mållova skal Politidirektoratet som andre statlege, kommunale og fylkeskommunale organ behandle bokmål og nynorsk som jamstilte skriftspråk. Direktoratet er svært langt frå lovkravet om at minst 25 prosent av dei publikumsretta tekstane skal vere på nynorsk, viser målbruksrapporten.

Mens politiet fekk skryt frå Språkrådet for ein nynorskprosent på over 25 prosent i sosiale medium i 2014, var situasjonen ein annan i 2015. Da var berre 17,1 prosent av tekstane på nynorsk.

– Eit særskilt ansvar
Språkrådet tilrår elles at Politidirektoratet redigerer annakvart nummer at bladet Norsk Politi på nynorsk. Bladet, som direktoratet gir ut fire gonger i året, var i fjor heilt fritt for stoff på nynorsk.

– Politidirektoratet har eit særskilt ansvar for å oppfylle jamstillingskravet i mållova, og vi ventar at de tar dette ansvaret på alvor, skriv Språkrådet til direktoratet.

Språkrådet spør òg om korleis politiorganet har tenkt å gå fram for å auke nynorskbruken og målvekslinga på nettsidene sine, og når dei kan vente å sjå alle skjema på begge målformer.

Skal prøve å bli betre
– Vi må berre leggje oss flate for kritikken frå Språkrådet, seier fungerande kommunikasjonsdirektør i Politidirektoratet Anne Margrete Alværn i ein e-post til Juristkontakt.

Ho forklarer at nettløysinga har skulda for at dei ikkje kan tilby skjemaet for forenkla politimelding på nettet. Men det er det einaste, lover ho.

– Når det gjeld dei andre kategoriane vi rapporterer på, må vi berre erkjenne at vi ikkje oppfyller kravet til målveksling og prøve å bli betre, seier Alværn. (©NPK)

Meir?

Det er kanskje ikkje nynorsk i Politidirektoratet, men det er mykje på Facebook! Det kan du takka Årets nynorskbrukar for.

NYNORSK INSPIRASJON

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

MEST LESE

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...