Heim Nyhende Null stress når bokmålselevar får møte nynorsk i samfunnsfagtimen

Null stress når bokmålselevar får møte nynorsk i samfunnsfagtimen

No får bokmålselevane ved Eide samfunnsfagsbøker på nynorsk etter at læraren deira får stipend frå Noregs Mållag.

Ingebjørg Eide ønskjer å finne ut om elevane får ei betre tilnærming til nynorsk og vert flinkare i sidemålet om dei møter målforma i fleire fag enn norsk.

– Vi ønskjer betre sidemålsundervisning, og det er veldig viktig at det er lærarar som Ingebjørg Eide som vil prøve ut positive sidemålsforsøk, seier Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag etter å ha delt ut stipendet.

Blei flinkare med fleire nynorskbøker

Nynorsksenteret ved Høgskulen i Volda vil følgje prosjektet i det komande året. Erfaringane frå tidlegare prosjekt syner at det har ein positiv effekt for sidemålsopplæringa om elevane får meir mengdetrening i faget.

Etter at ho gjennomførte nynorskstudiet ved Høgskulen i Volda, har Ingebjørg Eide vorte meir merksam på kor viktig det er at elevane møter nynorsken tidleg, og gjerne gjennom musikk og litteratur.

– Kunnskapen eg fekk om korleis nynorsk kan få ein større og naturleg del av skulekvardagen til bokmålselevane, har gjort at eg søkjer etter nye måtar å undervise på i målforma, seier Ingebjørg Eide i pressemeldinga frå Noregs Mållag.

LES OGSÅ: Fekk meirsmak og betre karakterar med nynorske samfunnsfagsbøker

Frå negativ haldning til meistring

– Eg synest det er fint når elevane går frå ei negativ haldning i byrjinga av åttande trinn, til å vere glad dei meistrar stadig meir no på niande trinn. Det er òg kjekt å høyre at dei er meir merksame på eiga dialekt, og at dei brukar dialekta som grunnlag for å finne gode nynorske ord og måtar å uttrykkje seg på, fortel Ingebjørg Eide.

Stipendmottakaren underviser i norsk, matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag. Klasse 10a er ein klasse ho kjenner godt, og ho skal ha han både i norsk og samfunnsfag i skuleåret 2018-19.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...

Vi treng eit nynorskløft i lærarutdanningane

I dag er det beint fram tilfeldig om ein student går ut av lærarutdanninga med kunnskap og kompetanse til å gje nynorskelevane ei god...