Heim Nyhende Ny lærebok vil vise at nynorskopplæring er moderne

Ny lærebok vil vise at nynorskopplæring er moderne

Lærarstudentar og norsklærarar som strevar med nynorsk får gjennom ei ny bok høve til å styrkje nynorskkompetansen sin.

– Boka er sett saman av ulike emne vi meiner er viktige for lærarar som underviser i nynorsk som både hovudmål og sidemål. Det finst så mange andre inngangar elevar treng å møte enn berre språkhistorie, Ivar Aasen og grammatikk, seier Kristin Kibsgaard Sjøhelle i ei pressemelding.

Saman med Gudrun Kløve Juuhl og Hjalmar Eiksund, står ho bak den nye boka Nynorskdidaktikk. Dei har alle forska på, og underviser i nynorskdidaktikk ved Institutt for språk og litteratur på Høgskulen i Volda.

I 2018 såg dei eit behov for ei oppdatert bok for lærarar og studentar om nynorskopplæring. Forfattarane håper at boka vekkjer meir interesse for nynorsk.

– Også blant dei som tykkjer nynorsk er framand eller vanskeleg. Dette er ei lærebok som skal vere meir tilgjengeleg og lettlesen, og ho vil passe inn i lærarutdanningane over heile Noreg, seier Kibsgaard Sjøhelle.

Høgskulen i Volda tilbyr eit nettbasert studium, Nynorsk i opplæringa del 2 , som gir lærarar og andre moglegheita til å styrkje nynorskkompetansen sin. Nynorskdidaktikk er no blitt pensum der, men også på fleire andre studium

– Vi har lyst til å vise at nynorsk opplæring er moderne, og at det er eit aktivt skriftspråk, seier Sjøhelle. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...