Heim Nyhende Nynorsk teaterjubel i raudgrøn budsjettsemje

Nynorsk teaterjubel i raudgrøn budsjettsemje

– Alle som er glade i nynorsk scenekunst, kan sende ein varm tanke og ei hjarteleg takk til Audun Lysbakken og SV.

Det seier leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge. I budsjettsemja mellom SV og regjeringspartia Ap og Sp ligg det inne 3,5 millionar kroner til Det Vestnorske Teateret og 2 millionar til Teater Vestland.

– Nynorsk er det vesle språket for den store scenekunsten, og det ser SV. Desse millionane vil gje mykje nynorsk teatermagi på begge teatera i året som kjem, seier Peder Lofnes Hauge. Han omtalar Det Vestnorske Teateret som ein nynorsk maktdemonstrasjon på gateplan i Bergen sentrum, og gler seg over at teateret no kan ta i bruk ei ny scene og tilby fleire teateropplevingar.

Mållagsmillion

Dei 17 nasjonale nynorskorganisasjonane i Nynorsk forum har samla seg om ei auka løyving på 1 million kroner til Noregs Mållag som førsteprioritet på kulturbudsjettet – og 350.000 kroner til Pirion som førsteprioritet på utdanningsbudsjettet. Det fekk ein ikkje gjennomslag for i denne omgang. No håpar nynorskrørsla at dei raudgrøne kan finne rom til det når budsjettet skal handsamast i komiteane.

– Det er ingen ting som gjev meir nynorsk for pengane enn ei auka løyving til Noregs Mållag. Vi opplever ein enorm medlemsvekst og treng meir ressursar, mellom anna for å følgje opp den nye språklova ute i kommune-Noreg, seier Peder Lofnes Hauge.

Store forventingar til neste runde

Peder Lofnes Hauge meiner denne budsjettavtalen viser at det raudgrøne Stortingsfleirtalet er nynorskvenleg. Likevel ventar han større satsingar når regjeringa tek fatt på neste ordinære budsjettprosess.

– Særleg nynorskelevane i klasseromma fortener at styresmaktene prioriterer dei, også i løyvingar over statsbudsjettet. Desse elevane får ikkje ei lese- og skriveopplæring som er likeverdig den bokmålselevane får, og det må regjeringa rette opp i. Når regjeringa no tek fatt på budsjettet for 2024, må dei sikre retten til å gå i eigne nynorskklassar på ungdomsskulen og digitale læremiddel på nynorsk.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Kan nokon snart skru av internett?

Internett har tatt kontroll over norske klasserom. Vi må endre den digitale skulekvardagen. Internett har kome for å bli. Det opnar verda og både spreier...

Høgre vil svekkje nynorsken for å styrkje ungdomsskulen

– Ungdomsskulereforma til Høgre er eit dårleg skjult åtak på nynorsken, seier leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge. Høgre vil fjerne karakteren i skriftleg...

Jorid Lekve Eide blir ny arenaleiar ved Haugesenteret

Jorid Lekve Eide er tilsett som ny arenaleiar ved Haugesenteret i Ulvik. Ho tek over etter Geir Netland som etter 10 år i stillinga...

Aina Basso er årets festivalforfattar på Falturiltu

Aina Basso har turnert landet rundt med spennande formidlingar og til hausten vil Falturiltu løfta fram heile forfattarskapen hennar under årets tema: FAKTISK og...