Heim Nyhende Ny ordbok for nabospråka

Ny ordbok for nabospråka

I dag opnar Nordisk miniordbok, ei gratis, nordisk nettordbok for barn og unge. Ordboka skal vere med gjere forståinga av dei nordiske nabospråka større.

Ordboka fungerar slik at du kan søkje opp eit ord på ditt språk og sjå kva det heiter på dei andre språka. Du finn forklaringar på orda og lydfiler kor du kan høyre på uttalen av dei.

Ordboka har sirka 3 200 oppslagsord fungerer mellom norsk, svenska og dansk, og mellom finsk, færøysk, islandsk og grønlandsk. Nordsamisk vil kome til etter kvart.

Det er først og fremst ord og uttrykk frå samfunnslivet, kulturen, skulekvardagen, naturen og medieverda som finst i nettordboka. Ifølgje Språkrådet har språka i Skandinavia mykje til felles, slik ordboka vil vise.

I Danmark, Noreg og Sverige er nordiske forhold og nabospråksforståing ein del av læreplanane i skulen. Språkrådet og systerorganisasjonane i nabolanda meiner denne ordboka vil bidra til å oppretthalde den skandinaviske språkforståinga.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...

Forlaget lagar tre dagars Fosse-fest

Jon Fosses forlag inviterer til folkefest i Oslo – medan hovudpersonen er i Sverige for å få Nobelprisen i litteratur. Den gratis Fosse-festen finn stad...

300.000 til Nobel-markering for Jon Fosse

Jon Fosse får overrekt litteraturprisen i konserthuset i Stockholm på Nobel-dagen 10. desember. Same helg er det lagt opp til ei markering i Bergen,...