Heim Nyhende Ny organisasjon på plass

Ny organisasjon på plass

Dei to organisasjonane I/S Fjordvegen og Diktarvegen har no formelt oppretta ein organisasjon.

Fjordvegen Diktarvegen as er namnet på den nye organisasjonen som har funne si form som eit aksjeselskap. Selskapet har til føremål å arbeide for utbygging av Fv/rv 13 slik at den får ein god standard, og å utvikle og marknadsføre vegen og kulturtilboda langs vegen.

Ordførar Solfrid Borge i Ullensvang er styreleiar for Fjordvegen Diktarvegen., og med seg i styret har ho Vidar Høviskeland, Arne Kleppa, Margrete Reisæter og Roald Bergsaker.

Opnar for fleire

Målet for den nye organisasjonen er no å leggje ned aktiviteten til dei gamle og gå med full tyngde inn i dei nye, forklarar Leif Vambheim i Hardanger regionråd. Han fungerer som dagleg leiar for Fjordvegen Diktarvegen inntil organisasjonen har finansiering for drift på plass.

Medlemane i det tidlegare I/S Fjordvegen blir tilbydde å kjøpe aksjar i det nye selskapet ut frå kor mykje tilskot dei har gitt før. Diktarvegen ved LNK vil tilsvarande tilby aksjar til diktarorganisasjonane som var utgangspunktet for prosjektet, men også andre kulturinstitusjonar har vist interesse for å delta og vil få tilbod om å kjøpe seg inn.

Operativt til våren

Selskapet er no etablert og held på med aksjeovergangen. Til våren blir det halde generalforsamling i Fjordvegen Diktarvegen, og selskapet vil truleg vere operativt i løpet av våren eller sommaren 2012, seier Vambheim.

Fjordvegen Diktarvegen har vidare lagt opp til ein femårsplan for finansiering kor dei tre fylkeskommunane blir bedne om å gå inn med 100 000 kvar kvart år. Medlemsavgifta for medlemene i organisasjonen blir sett til 300 000, og det blir søkt departementet om 300 000 årleg desse åra som eit framhald av satsinga på Diktarvegen.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Kan nokon snart skru av internett?

Internett har tatt kontroll over norske klasserom. Vi må endre den digitale skulekvardagen. Internett har kome for å bli. Det opnar verda og både spreier...

Høgre vil svekkje nynorsken for å styrkje ungdomsskulen

– Ungdomsskulereforma til Høgre er eit dårleg skjult åtak på nynorsken, seier leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge. Høgre vil fjerne karakteren i skriftleg...

Jorid Lekve Eide blir ny arenaleiar ved Haugesenteret

Jorid Lekve Eide er tilsett som ny arenaleiar ved Haugesenteret i Ulvik. Ho tek over etter Geir Netland som etter 10 år i stillinga...

Aina Basso er årets festivalforfattar på Falturiltu

Aina Basso har turnert landet rundt med spennande formidlingar og til hausten vil Falturiltu løfta fram heile forfattarskapen hennar under årets tema: FAKTISK og...