Heim Nyhende Ny på kommunetoppen

Ny på kommunetoppen

KS fekk sin første kvinnelege leiar då Gunn Marit Helgesen (H) vart vald til styreleiar for kommunesektoren sin interesseorganisasjon i februar.

 

– Gratulerer med vervet som ny KS-leiar. Kva blir annleis i livet ditt no?

– Mykje blir annleis, blant anna skal eg representere alle kommunar, fylkeskommunar og mange bedriftsmedlemmer i Noreg, ikkje berre mitt eige parti i Telemark fylke som opposisjonsleiar. Det er eit spennande verv, der eg må bruke mykje tid i Oslo, men også reise rundt om i heile landet. Og målet er å gjere KS synleg og bodskapen tydeleg på vegner av medlemane våre. Oppdraget er stort og viktig.

– Har du noko forhold til at du er første kvinnelege leiar av KS?

– Nei, men det er på høg tid med ein kvinneleg leiar. Eg var også første kvinnelege fylkesordførar i Telemark i si tid.

– Kva er dei største utfordringane norske kommunar står overfor no?

– Den største utfordringa er ei altfor sterk statleg styring og direktoratstyring i Noreg. Norske kommunar og fylke treng større handlingsrom for å kunne løyse oppgåvene best mogleg. Lokalt folkestyre treng vern og større tillit frå nasjonale styresmakter. Og arbeidskraftbehovet i offentleg sektor er ei stor utfordring.

– Og kva er KS si rolle i desse utfordringane?

– KS er ein medlems- og interessepolitisk organisasjon som skal tale Kommune-Noreg si sak og påverke rammevilkåra for kommunesektoren.

– Kva forhold har du til språk?

– Språk er ein viktig faktor i identiteten og kulturarven vår. Det er viktig å bevare og utvikle språket vårt.

– Og til byråkrati?

– Byråkrati er ein nødvendig del av demokratiet vårt. Men for mykje byråkrati kan kvele skaparkraft og initiativ hos enkeltindivida og bedrifter, lag og foreiningar. Det er behov for å revurdere mykje av det noverande systemet.

Namn: Gunn Marit Helgesen

Alder: 53

Aktuell: Vart vald til styreleiar for kommunesektoren sin interesseorganisasjon (KS) i februar

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Eit svik mot nynorskelevane 

Utdanningskomiteen har no lagt fram innstillinga si til ny opplæringslov. Trass i tydelege krav frå alle hald om at læringsressursar som er utvikla til...

Nynorsk-tap på Stortinget: – Ekstremt skuffande

Utdanningskomiteen på Stortinget har i dag sagt nei til å sikre nynorske læringsressursar som er laga for skulen. – Det er heilt uforståeleg at fleirtalet...

Skriv nynorsk på nynorskdagen 12. mai

– Vi utfordrar alle i Noreg til å skrive nynorsk i dag. Nynorsk er for alle, og på nynorskdagen er det lov å prøve,...

Tre millionar til nynorskbrukarane

Nynorsk kultursentrum får til saman tre millionar i eingangstilskot på revidert nasjonalbudsjett. – Dette er svært! Desse midlane skal vi bruke klokt i tett samarbeid...