Heim Nyhende I Løland sine fotefar

I Løland sine fotefar

Det er ikkje ofte ein ser komitear som set seg så hårete mål som komiteen som ville markera Rasmus Løland, gjorde. Folk rista på hovudet. Dette var ikkje råd å få til, hevda dei. No, eitt år etter at markeringa er avslutta, kjem sluttrapporten. Få, om nokon, har anna enn godord å koma med.

Ei fem år lang markering av forfattaren Rasmus Løland kom endeleg i hamn i fjor haust. No i desse dagar er sluttrapporten klar. Han er førd i pennen av Åse Elin Langeland, som ikkje sjølv har vore involvert i prosjektet, på oppdrag frå styret i stiftinga. Konklusjonane hennar i den dryge femti sider lange rapporten er klåre som dagsljos. Trass i at Lølandstova i Asker gjekk i vasken, og at eit nasjonalt senter for nynorsk barnelitteratur enno ikkje er på plass på Sand, så var markeringa av Løland og ringverknadane av prosjektet ein stor suksess.

Rasmus Løland-markeringa 2007–2011 blei offisielt opna av fylkesmann Tora Aasland 13. april 2007 i Suldal og avslutta fem år seinare på same stad, i mai 2011. I 2007 var det 100 år sidan Rasmus Løland døydde i Asker, og i 2011 var det 150 år sidan han vart fødd på Løland i Suldal kommune. Rasmus Løland (1861–1907) var forfattar, journalist og samfunnsbyggjar. Han skreiv og engasjerte seg for barn og blir i dag rekna som ein pioner i barnelitteraturen. Han skapte den moderne barneforteljinga, der barna sine eigne opplevingar blir utforska og tekne på alvor.

Undrande og skapande var visjonen for markeringa. Ved å ta utgangspunkt i barna sin fantasi og undring ville stiftinga skapa større engasjement for norsk kultur og litteratur for barn og ungdom. Hovudmålsettinga var å auka statusen for denne kulturtradisjonen og leggja grunnlaget for eit nasjonalt senter for nynorsk barnekultur knytt til Ryfylkemuseet, Løland-senteret, står det å lesa i rapporten.

Markeringa hadde hovudarrangementa sine i 2007 og 2011. I 2007 vart hovudarrangementa lagde til Suldal i mai og til Asker i oktober. I 2011 vart hovudmarkering lagd til Suldal i april/mai. Mellom desse åra var det i tillegg ulike arrangement og markeringar som støtta opp om målet. I heile perioden blei det samstundes arbeidd for å få på plass eit nasjonalt senter for nynorsk barnekultur lokalisert på Sand i Suldal kommune.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Alt gjer seg betre på nynorsk

Prisvinnar Øystein Furevik gir folk nynorsk i ei verd prega av engelsk. For han er nemleg alt betre på nynorsk. – For meg er nynorsk...

Nynorsk kultursentrum stiller opp for Det Norske Teatret

Det Norske Teatret troppa opp på Festspela for å lansere si nye kampanje for å tette finaniseringsgapet som har utvikla seg samanlikna med Nathionaltheatret....

Nynorsk barnelitteraturpris til Markus Lantto og Camilla Kuhn

Forfattar Markus Lantto og illustratør Camilla Kuhn har fått Nynorsk barnelitteraturpris 2022 for boka Kåre og Marimba hjelper til gjeven ut på Samlaget. – Juryen...

Ber storsamfunnet syta for at retten til eige språk og kultur er reell

Landstinget til LNK Nynorskkommunane kom med støtte til samar, kvener, norskfinnar og skogfinnar. – Me i LNK Nynorskkommunane var samla til landsting same dag som...