Heim Nyhende Ny regjering stansar Tajiks boklov

Ny regjering stansar Tajiks boklov

Kulturminister Hadia Tajiks boklov, som blei vedtatt i Stortinget før sommarferien, er ennå ikkje sett i verk. Det blir han heller ikkje, for den nye regjeringa kjem til å stanse loven, opplyser Høgre.

Føremålet med loven var å fjerne priskonkurranse mellom bokhandlarar og å sikre forlaga stabile inntekter, blant anna gjennom fastpris for bøker.

– Høgres haldning til bokloven er at han ikkje skal tre i kraft når vi tar over, seier nestleiaren i partiet, Jan Tore Sanner, til Dagens Næringsliv.

Framstegspartiet gleder seg over utsegna hans.

– Bokloven kan kastast. Slik eg forstår det på Høgre, er begge parti heilt klare på det området no, seier Frps kulturpolitiske talsmann Ib Thomsen.

Kristeleg Folkeparti og Venstre er heller ikkje forkjemparar for bokloven.

– Dette er tida for dei bråkjekke kommentarane. Men eg vil ikkje forskotere framtida til bokloven heilt ennå. Men det er klart at ingen av dei fire som no utgjer fleirtalet på Stortinget var for loven, seier KrFs kulturpolitiske talsperson Øyvind Håbrekke.

Dei borgarlege partia kjem også til å kutte i pressestøtta, som i dag er på 287 millionar kroner. Høgre vil kutte 100 millionar kroner. Frp ønskjer å kutte 180 millionar kroner. Dagsavisen kan bli ramma og miste halvparten av dagens pressestøtte.

– Dagsavisen bør skjelve i buksene, seier Thomsen.

Helge Simonnes, som er ansvarleg redaktør i Vårt Land og styreleiar i Dagsavisen, nektar for at han skjelv i buksene. Fornufta vil sigre, meiner han.

– Pressestøtta er eit tema det er lett å rope høgt om, men noko som ligg langt ned på prioritetslista til Siv Jensen, seier Simonnes. (©NPK)

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...