Heim Nyhende Ny språkdirektør: – Gjer ungane stolte av nynorsken sin

Ny språkdirektør: – Gjer ungane stolte av nynorsken sin

– Møt ungane med entusiasme for nynorsk i barnehage og skule, oppmoda Åse Wetås, påtroppande direktør i Språkrådet, då ho opna av Nynorskkonferansen i Bergen onsdag.

 

Det er Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa som arrangerer Nynorskkonferansen, som er for lærarar på alle klassesteg og ein møtestad for alle som arbeider med nynorsk i opplæringa.

Åse Wetås fekk stillings som ny direktør for språkrådet i juli – som første kvinne i stillinga.

Respekt for språket
Og Wetås opna konferansen med å snakke om den oppgåva lærarane har når det gjeld språk generelt og nynorsk spesielt. Som døme på det, fortalde ho om korleis ho sjølv møtte arbeidet med nynorsk i skulen, i nynorskklassen på ulike klassetrinn i eit område der nynorsken står under press, Sandnes.

– Nynorskklassen eg gjekk i på barneskulen kom til etter ein dør- til døraksjon av engasjerte foreldre. Vi opplevde at klassen hadde status på skulen gjennom engasjerte lærarar og tilgang på det meste av undervisningsmateriell. Men då vi kom over på ungdomsskulen, endra denne positive entusiasmen seg til noko negativt, kunne ho fortelje.

Wetås fortalde vidare at det å vere i ein nynorskklasse blei sett på som mindre positivt etter samanslåinga med andre sentrumsnære skular, overgangen til ungdomsskuletrinnet og nye lærarar med ei anna innstilling til nynorsk enn den ho hadde opplevd på barneskulen.

«Fjøsklassane»
– Vi fekk raskt slengjenamnet «fjøsklassane» og opplevde gong på gong at lærarane ikkje var like engasjerte som dei lærarane vi hadde hatt i barneskulen. Vi fekk raskt ei kjensle av at det var litt «styrete» med «den der» nynorsken på skulen. Og i den alderen, der vi mest av alt ikkje ville stikke oss ut og vere annleis, blei vi sett på som akkurat det. Vi med «annleis-språket» blei sett på som eit litt uhandterleg problem, også av lærarane. Vi blei i grunnen ikkje på noko vis oppfordra til å ta med oss vidare i livet det språket som vi hadde lært oss i grunnskulen, sa Wetås.

Ho fortalde historia var for å illustrere kor viktig det er med Nynorsksenteret og arbeidet med nynorsken for alle lærarar i barnehage, grunnskule og ungdomstrinn. Senteret har som oppgåve å skape denne entusiasmen for nynorsk som ho sjølv møtte i grunnskulen, sa ho.

Hugs å tulle med språket
– Når ungar møter entusiasme for nynorsk i barnehage og skule, gjer det at dei blir stolte av språket sitt, og slik lærer dei at det nynorske språket er godt nok og verdifullt nok. Ved å gi eit språk respekt er vi med på å gi det anerkjenning på at det er godt nok. Vi gir «kred» til språket og det er viktig! sa Wetås i opningstalen.

– Avslutningsvis kom ho og med ei lita oppfordring til alle lærarane som var møtte opp:

– Syretesten på om eit språk er godt nok er om det går an å tulle og spøke med det, sa språkdirektøren. Til applaus frå salen.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...