Heim Nyhende På tide med nynorsk leselyst

På tide med nynorsk leselyst

Nynorsksenteret og Foreningen !les inviter 7.klassar i alle nynorskkommunane til å melda seg på leselystaksjon.

 

Skammarens dotter, Keeper’n til Tunisia og Kjære søster er nokre av titlane Foreningen !les og Nynorskksenteret vonar vil få sjuandeklassingar til å lesa nynorsk med glede.

– Målet er å presentera nynorske kvalitetsbøker for elevar på 7. trinn. Me vil visa fram dei gode bøkene som finst og håpar det vil motivera elevane til å lesa meir, seier Ole Ivar Burås Storø i Foreningen !les.

LES OGSÅ: Kvar er dei mannlege leseførebileta?

Ny nettside
I samarbeid med Nynorsksenteret lanserer dei i dag leselystprosjektet «Tid for ti», der hovudinnhaldet er ein antologi med utdrag frå ti nynorske bøker.

Slik vil dei leggja til rette for at lærarane kan bruka nynorsk samtidslitteratur aktivt i klasserommet.

Lanseringa fann stad under Nynorskkonferansen i Bergen, som gjekk føre seg 21.-22. oktober.

Her inviterer Nynorsksenteret både bibliotekarar, barnehagetilsette, lærarar og andre interesserte  for å snakka om nynorsk i opplæringa.

Aksjonen «Tid for ti» startar i januar 2016.

Då mottek dei påmelde skulane tilsaman 15.000 eksemplar av antologien med utdrag frå nynorske bøker.

I tillegg kjem ei eiga nettside med tekstane digitalt, lydfiler, aktivitetar og lærarressursar.

Målet er å vise fram breidde og kvalitet i nynorsk litteratur for elevar på 7. trinn.

LES OGSÅ: Bokmålselev: – Nynorsk er ikkje så vanskeleg

– Stort behov
Elevane skal få seia si meining om dei ulike utdraga, noko som vil vere avgjerande for kva slags bøker som eventuelt blir med neste skuleår.

Foreningen !les vonar nemleg at aksjonen vert eit årleg tiltak

– Det er eit behov for litteraturtiltak for denne målgruppa, og spesielt med fokus på nynorsk. Kompetansemåla legg vekt på at elevane skal lese eit breitt utval av tekstar på bokmål og nynorsk. Samtidig kan aksjonen vere ein nyttig inngang til ungdomsskulen, seier Burås Storø, som håpar å gje elevane eigarskap til litteraturen.

Landssamanslutninga av nynorskkommunar har vore blant støttespelarane til leselystprosjektet saman med Samlaget, Noregs Mållag, Nynorsk kultursentrum og Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Les meir om aksjonen og meld skulen din på her!

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Ber storsamfunnet syta for at retten til eige språk og kultur er reell

Landstinget til LNK Nynorskkommunane kom med støtte til samar, kvener, norskfinnar og skogfinnar. – Me i LNK Nynorskkommunane var samla til landsting same dag som...

Staten bryt språklova i kontakt med kommunane – både LNK, statsråd og mållagsleiar reagerer

Berre éin firedel av nynorskkommunane opplever at staten skriv mest nynorsk til dei. Den nye språklova har førebels ikkje gjort noko positivt utslag for...

– Stortinget hindra digital jamstilling for nynorsken

Det seier ein skuffa leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge, etter at den nye opplæringslova torsdag blei vedtatt i Stortinget.  – I ein skulekvardag...

Gratis teateroppleving på øyret – i samarbeid med dagsturhyttene 

Teater Vestland og dagsturhyttene samarbeider om å gi folk ei annleis teateroppleving i naturen.  Skogsopplevingar er ein 20 minutt lang podkast som du høyrer på ute i...