Heim Nyhende Ny Stortinget.no nesten utan nynorsk

Ny Stortinget.no nesten utan nynorsk

Da Stortinget denne veka lanserte ny nettside, var det praktisk talt utan nynorsk – også i nynorskversjonen.

 

Mens kommunikasjonsavdelinga på Stortinget i den engelskspråklege versjonen har omsett alt synleg innhald til engelsk, er nynorsken meir stemoderleg behandla. Nynorsk betyr på Stortinget.no ein toppmeny på bokmål og eitt og anna nynorskord i ein massiv straum av bokmål. Berre kolofonen nedst på sida har gjennomført nynorsk tekst.

– Dette er ein provokasjon, særleg sett i lys av at regjeringa sine nettsider i dag har skrella vekk ein stor del av nynorskteksten, seier leiaren i Noregs Mållag, Marit Aakre Tennø, om den nye nettsida.

95 prosent bokmål

Nynorskfolket reagerte på fråværet av nynorsk da Servicesenteret til departementa (DSS) i byrjinga av desember i fjor lanserte ein ny departementsportal under «fellesnamnet» Regjeringen.no. No er det nasjonalforsamlinga, som sjølv har vedtatt at bokmål og nynorsk skal vere jamstilte skriftspråk i stat og kommune, som gøymer vekk den mindre brukte målforma.

All redaksjonell tekst på inngangssida er på bokmål, og berre 5 prosent av sakene som kommunikasjonsavdelinga på Stortinget har publisert sidan nyttår er på nynorsk.

– Noreg er ein fleirspråkleg nasjon, og da kan ikkje det øvste politiske organet vårt omtale seg sjølv nesten berre på majoritetsspråket, seier Tennø og peikar på den undergravande effekten det har å usynleggjere minoritetsspråket.

– Det er slike sentrale val som gjer at majoritetsspråket blir oppfatta som det normale og dei mindre brukte språka blir oppfatta som særmerkte, seier ho.

Lover betring

I mållova har Stortinget fritatt seg sjølv frå dei pliktene som elles gjeld i stat og kommune, men utan å seie at bokmålet skal vere «det likeverdigaste» av dei to likeverdige skriftspråka i kommunikasjonen deira med omverda.

Kommunikasjonssjef Siv Nordrum i stortingsadministrasjonen seier at det var like lite nynorsk på Stortinget.no før omlegginga, men lover at nynorskinnslaget skal bli større.

– Visse delar av det som er nytt med den nye løysinga, har ikkje alt som bør vere på plass på nynorsk enno, men vi er merksame på dette, og det kjem til å bli betre, seier Nordrum i ein e-post til Nynorsk pressekontor.

– Vi arbeider med at omfanget som er på begge målformer, skal bli større, og at det skal bli meir nynorsk i menyar og liknande når ein har valt nynorsk.

Meininga er at det òg skal vere mogleg å velje målform på det aller meste av dei statiske sidene med informasjon om Stortinget. Stortingsadministrasjonen vekslar elles mellom målformene i oppslag og nyheiter. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...