Heim Nyhende Nye vegar kostar mest for bilistane

Nye vegar kostar mest for bilistane

Lokalpolitikarar og opposisjonspolitikarar er ikkje nøgde med at det er bilistane sjølve som må ta størstedelen av rekninga når vegar blir bygde og rusta opp.

Ifølgje ein gjennomgang NRK har gjort må bilistane ut med over seks av ti vegkroner. Dette tilsvarer 15 av totalt 25 milliardar kroner, som 15 nye bompengeprosjekt vedtatt av Stortinget kjem til å koste.

– Bompengeandelen er så høg nå at det ikkje lenger kan kallaste eit reelt spleiselag. Dette er tvangskjøp av veg på avbetaling. Renter og driftskostnader gjer at samla innbetaling for bilistane nærmar seg det det kostar å byggje prosjektet, seier stortingsrepresentant Arne Svortevik (Frp) til NRK.

Bømlo kommune i Sunnhordland har eitt av dei 15 nye vegprosjekta som Stortinget har gått inn for. Vegane i øykommunen skal bli rusta opp for over ein milliard kroner. Det er meininga at vegbrukarane skal ta 65 prosent av rekninga for dette arbeidet.

– Eg er uroa over at ein stadig større del av rekningane hamnar hos bilistane, seier Bømlo-ordførar Inge Reidar Kvalvåg (H).

Stortingspolitikar Magne Rommetveit (Ap), som kjem frå nabokommunen Stord der han tidlegare har vore ordførar, synest ikkje det er eit problem at bilistane må ta ein stor del av rekninga.

– Når ein ser dei gode resultata, synest eg det er rett og helt greitt, seier Rommetveit til NRK.no.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...