Heim Nyhende Sju av ti seier nei til EU

Sju av ti seier nei til EU

Sju av ti som har bestemt seg, seier nei til at Noreg skal bli EU-medlem, ifølgje ei måling Respons har laga for Aftenposten.

Mai-målinga viser at 71 prosent seier nei til EU. 29 prosent seier ja. Tala er nærast uendra sidan mai i fjor, då 70 prosent sa nei og 30 prosent sa ja.

Ser vi på alle veljarane, fordeler tala seg slik: 62 prosent seier nei til EU, 25 prosent seier ja, medan 12 prosent er usikre på om Noreg skal bli EU-medlem.

Målinga har ein feilmargin på mellom 2 og 3 prosentpoeng.

Fordelt på partipreferansar viser det seg at det no er fleirtal mot medlemskap blant Høgre-veljarar. 59 prosent av Høgre-veljarane som har gjort seg opp ei meining om EU, seier nei, medan 41 prosent seier ja til EU.

Blant dei andre partia er ja-oppslutnaden høgast blant dei som stemmer på Arbeidarpartiet, Venstre og Framstegspartiet, med rundt 35 prosent. Blant dei som stemmer på Senterpartiet og Raudt er nei-delen på 100 prosent. Blant Sosialistisk Venstreparti-veljarane svarar 98 prosent nei til EU. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...