Heim Nyhende – Nynorsk er på vikande front

– Nynorsk er på vikande front

Det er i alt 165 av landets kommunar som har ein eller fleire elevar med nynorsk som hovudmål. I heile 107 av dei har talet på nynorskelevar gått ned det siste året, skriv Jærbladet på leiarplass. 

I leiaren viser ein til at eit av måla med Språkåret 2013 er å skape større språkleg sjølvkjensle blant nynorskbrukarane, i tillegg til at fleire skal bli glade for at me har to språk. 

– Det er to gode og nødvendige målsetningar. Nynorsk er nemleg på vikande front. Stadig færre skuleelevar har nynorsk som hovudmål. Tal frå Utdanningsdirektoratet viser at det nå er vel 77.000 elevar som har nynorsk som hovudmål, og det er 1400 færre enn for eitt år sidan. I løpet av dei siste fire åra har talet på nynorskelevar gått ned med seks prosent, skriv Jærbladet. 

Leiaren peikar på at nynorsk som hovudmål blir også meir og meir eitt vestlandsfenomen. 89 prosent av alle nynorskelevane held til i dei fire fylka Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. 

– Også i mange kommunar som definerer seg som nynorskkommunar er det tilbakegang.Det er i alt 165 av landets kommunar som har ein eller fleire elevar med nynorsk som hovudmål. I heile 107 av dei har talet på nynorskelevar gått ned det siste året.

Avisa rosar jærkommunane Time, Klepp og Hå der dei meiner nynorsken står sterkare enn mange andre stadar. 

– Men det er ei fattig trøyst for dei som ønskjer at nynorsken skal verta sterkare så lenge tendensen til at fleire og fleire vel målforma vekk som hovudmål held fram.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...

Forlaget lagar tre dagars Fosse-fest

Jon Fosses forlag inviterer til folkefest i Oslo – medan hovudpersonen er i Sverige for å få Nobelprisen i litteratur. Den gratis Fosse-festen finn stad...

300.000 til Nobel-markering for Jon Fosse

Jon Fosse får overrekt litteraturprisen i konserthuset i Stockholm på Nobel-dagen 10. desember. Same helg er det lagt opp til ei markering i Bergen,...