Heim Nyhende Nynorsk girlpower på kvinnedagen

Nynorsk girlpower på kvinnedagen

At nynorsk er populært som litterært språk, er det ingen tvil om. No blir nynorskfana heva på sjølvaste 8. mars.

 

Då skal sju kvinnelege nynorskforfattarar – som på kvar sin måte representerer den nye bølgja – til pers på Litteraturhuset i Oslo.

– I dag tenkjer eg verkeleg ikkje over at eg skriv på nynorsk. Men det gir endå ein tryggleik, det at vi er så mange som skriv på nynorsk, seier Olaug Nilssen til NTB.

«Eit sant mirakel», skreiv Kjartan Fløgstad om den sterke veksten innanfor nynorsk skjønnlitteratur dei siste tiåra. Så er det også han som kjem for å samtale med forfattarane 8. mars.

– Det er smigrande å få vere med i dette laget, seier Nilssen. Som hugsar ei tid då ho faktisk lurte litt på om det verkeleg gjekk an å slå seg opp som forfattar – på nynorsk.

– No merkar eg i det heile ikkje noko «bokmålspress» lenger. Det har alltid vore heilt naturleg for meg å skrive på nynorsk, og no slepp eg heilt å forsvare eller legitimere at eg gjer det.

LES OGSÅ: Emma Watson startar feministisk bokklubb

Kronprinsessa spreier glans

Om bakgrunnen for at nynorskarrangementet er lagt til 8. mars, seier Nilssen:

– Eg bidrar ikkje med ein utprega feministisk tekst. Men det er jo ei samling kvinner som deltar, og det er stas.

Også kronprinsesse Mette-Marit kjem til arrangementet på Litteraturhuset tysdag. Olaug Nilssen trur ikkje det er tilfeldig når ein tenkjer på debatten den siste tida. Prinsesse Ingrid Alexandra skal nemleg ikkje ha nynorskundervisning på skulen, og det er det mange som har meint noko om.

– No synest eg berre det er veldig hyggeleg at kronprinsessa kjem. Det er ein signaleffekt i dette. Eg trur ho vil vise at nynorsk er viktig for henne. Eg trur også på det ho seier om at arveprinsessa blir eksponert for nynorsk i heimen, sjølv om det altså ikkje inngår i undervisninga hennar på skulen.

LES OGSÅ: Bannlyser gute- og jentebøker

Mangslungen

Ved sida av Nilssen kjem også Marit Eikemo, Mette Karlsvik, Anna Kleiva, Ruth Lillegraven, Agnes Ravatn og Gunnhild Øyehaug til Litteraturhusets nynorskpower-arrangement.

Agnes Ravatn svarar NTB litt humoristisk på spørsmålet om kva ho trur er bakgrunnen for at så mange kvinnelege forfattarar skriv på nynorsk.

– Mange trur det kan ha noko med drikkevatnet å gjere, fleipar ho – men legg til at det uomtvisteleg er eit bra språk å uttrykkje seg på for folk med meir eller mindre nynorsknære dialektar.

Ho har sjølv aldri vurdert å skrive på bokmål. Det opplever ho som å miste litt kontrollen over stilen og tonen, ja, nesten som om ei blanding av Thorbjørn Egner og Kåre Willoch tar bustad i henne.

Ravatn seier ho er spesielt glad for at arrangementet viser fram eit stort mangfald blant nynorskforfattarane.

– Det finst visse førestillingar om korleis nynorsk litteratur «er». At han er veldig poetisk, for eksempel. Eller traust. Men litteratur på nynorsk er naturlegvis like mangslungen og uføreseieleg som all annan litteratur, og det vil bli ettertrykkjeleg bevist 8. mars. (©NPK)

LES OGSÅ: Sjå kva som er Noregs mest rosa forlag!

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

LNK om ny opplæringslov: – Stortinget må sikra meir nynorsk i skulen

Nynorskkommunane (LNK) er glad for at regjeringa vil lovfesta at skulen skal ha skriveprogram som støttar nynorsk, men meiner lova må oppdaterast for å...

Mållaget: – Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

– Situasjonen i nynorskklasseromma er alvorleg. Det sit over 73 000 nynorskelevar ved pultane sine og må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier...
Vidaregåande skule

Føreslår å fastsetja hovudmål på vidaregåande skular

I forslaget til ny opplæringslov føreslår regjeringa fleire større og mindre endringar til språk på skulane. Departementet føreslår blant anna: å vidareføra at kommunen skal...

Frieriet i Todalen – kva skjer med Vangsgutane no?

Vi har intervjua tekstforfattar Kjartan Helleve om dei siste hendingane rundt teikneseriefigurane Vangsgutane, som kom fram i siste utgåva om dei ved juletider. Faste...