Heim Nyhende Nynorsk kan tape i Skåbu

Nynorsk kan tape i Skåbu

I dag avgjer innbyggjarane i Skåbu i Gudbrandsdalen om skuleelevane skal ha nynorsk eller bokmål som hovudmål.

Skåbu ligg i eit tradisjonelt nynorskområde, men ei gruppe av foreldra meiner barna deira blir forvirra av å lære nynorsk på skulen når det er så mykje bokmål elles i samfunnet.

– Vi meiner det er feil at opplæringsmålet er nynorsk, når det for mange elevar kjennest vanskeleg og unaturleg, seier Anne Mari Lo til NRK. Ho kjempar som mor og forelder for bokmål som hovudmål på skulen.

Foreldra fekk samla nok underskrifter til at det i dag blir halde ei rådgjevande folkerøysting om saka i den vesle fjellbygda i Nord-Fron kommune.

– Halvparten av elevane snakkar tett ved bokmål, og dialekta ligg midt i mellom. Nesten alt ungane møter utanom skulen er på bokmål. Då blir det lettare å lære bokmål , meiner Lo.

Det er det ikkje alle foreldra som er samde i.

– Det er viktig å ta vare på dialekta vår. Ho er jo alltid i endring, men eg trur ho blir endra fortare viss vi innfører bokmål. Vi synest ikkje det er noko mål i seg sjølv å bli mest muleg lik alle andre, slår far Kristian Ekre fast.

Også i Otta, som ligg i Sel kommune i Oppland, skal det haldast folkerøysting om hovudmålet i løpet av dette skuleåret, kan NRK fortelje.

– Vi er uroa over at bokmålet spreier seg nærare og nærare kjerneområde for nynorsken. Vågå, Lom og Skjåk er siste skanse på Austlandet, seier Even Lusæter, som er leiar i Austmannalaget, lokallaget til Noregs Mållag.

Det har vore rundt 20 folkerøystingar om skulemål i ulike fylke dei siste fem åra. 60 prosent av desse har enda i vedtak om å gå over til bokmål, ifølgje NRK.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...

Forlaget lagar tre dagars Fosse-fest

Jon Fosses forlag inviterer til folkefest i Oslo – medan hovudpersonen er i Sverige for å få Nobelprisen i litteratur. Den gratis Fosse-festen finn stad...

300.000 til Nobel-markering for Jon Fosse

Jon Fosse får overrekt litteraturprisen i konserthuset i Stockholm på Nobel-dagen 10. desember. Same helg er det lagt opp til ei markering i Bergen,...