Heim Nyhende Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare?

Dette er nokre av spørsmåla du kanskje finn svaret på når Nynorsksenteret, Høgskulen i Volda og Nynorsk kultursentrum inviterer til open fagdag på Høgskulen i Volda under Festspela torsdag 6. juni.

Fjorårets tildeling av nobelprisen i litteratur til Jon Fosse har kveikt ny interesse for nynorsk litteratur. Å snakke om nynorsk litteratur i ein internasjonal samanheng er meir aktuelt enn nokon gong.

– Eg håpar fagdagen kan medverke til auka medvit både om nynorsk litteratur ute i verda og verdslitteratur i nynorsk omsetjing, seier konservator ved Nynorsk kultursentrum, Stine Stennes Hovdenakk.

Ut i verda med nynorsk litteratur

Margit Walsø, direktør ved NORLA, Senter for norsk litteratur i utlandet, er ein av dei som skal halde innlegg under fagdagen. Ho vil fortelje om nynorsk litteratur i verda der ute og arbeidet med å spreie nynorske bøker og forfattarar til utlandet.

Verdslitteratur i nynorsk omsetjing

– Å gjere verdslitteraturen tilgjengeleg på nynorsk har alltid vore ein sentral del i bygginga av det nynorske språket og den nynorske skriftkulturen, seier konservator ved Nynorsk kultursentrum Fredrik Hope.

På fagdagen vil Marie Nedregotten Sørbø, professor ved Høgskulen i Volda, fortelje om omsetjing av verdslitteratur i nynorsk skriftkultur. Litteraturkritikar Sindre Hovdenakk vil ta føre seg arbeidet til Henrik Rytter, ein pioner som omsette mange viktige verk, mellom anna Shakespeare og Den guddomlege komedien, til nynorsk i perioden 1930–1950.

Ibsen på nynorsk og Vinje i verda

Då Ibsen-dramaet Peer Gynt vart sett opp på nynorsk for første gong i 1947, vekte det sterke reaksjonar. Men korleis var mottakinga då Jon Fosse gjendikta dramaet i nyare tid? John David Crosby, redaktør i tidsskriftet Mellom, kjem for å snakke om Fosse sine omsetjingar av Ibsen til nynorsk.
Under tittelen «Ein målmann dristar seg ut» – Aasmund Olavsson Vinje i verda vil Guy Puzey, førsteamanuensis ved Universitetet i Edinburgh, fortelje kva han oppdaga i studiet av Vinje sitt opphald i Storbritannia i 1862 og 1863.

Gratisarrangement under Festspela

Fagdagen vert arrangert i samband med Festspela, og det er gratis og ope for alle interesserte å melde seg på.

Meir om Festspela og festspelprogrammet!

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...