Heim Nyhende Nynorsk mistar grepet i Tysvær

Nynorsk mistar grepet i Tysvær

Stadig fleire grunnskuleelevar i nynorskkommunen Tysvær i Rogaland vel bokmål. Sjølv på Tysværvåg barne- og ungdomsskule, som har lang tradisjon med reine nynorskklassar,vel stadig fleire vekk nynorsk.

For sju år sidan hadde ikkje elevane noko val når dei starta på Tysværvåg barne- og ungdomsskule. Det var nynorsk som var målet. Etter at det blei muleg å starte bokmålklassar er bokmålelevane nå i fleirtal.

– Det blir stadig fleire elevar som vel bokmål. Det synest eg er trist, men eit tydeleg teikn i tida. Kvifor det er blitt slik kan vere fleire grunnar til, men eg fryktar at det på sikt kan bli langt mellom elevane som vel nynorsk, seier rektor Borghild Yrkje til Tysvær Bygdeblad.

I dag er det 16-12 i bokmålfavør i 1. klasse. Størst utslag er det i 2. klasse kor talet er 19-8. I 4. klasse 10-6.

– Hadde dette vore ein bokmålskule så hadde dette betydd at det ikkje hadde vore nok elevar (10 red. anm.) til eigne nynorskklassar. At det nå nærmar seg 50-50 på skulen gjer også at vi har fått ei utfordring når det gjeld lærebøker og anna materiale som vi nyttar i skulekvardagen, seier rektoren.

Lokalavisredaktør Alf-Einar Kvalavåg utfordrar målfolket i kommunen til å kjempe for nynorsk.

– Finst det kampvilje nok til å halde på tradisjonane og språket i Tysvær, eller skal ein bare sitje å sjå på at bokmål tar over på arena etter arena, spør han på leiarplass.

Kvalavåg meiner noko av årsaka til at stadig fleire foreldre ønskjer at ungane deira skal ha bokmål som hovudmål er det at Tysvær er i ferd med å gro saman med bokmålskommunen Haugesund, at stadig fleire haugesundarar busett seg i Tysvær, utviklinga av Kårstø-anlegget, nye bustadfelt, veksande aktivitetsnivå  og at stadig fleire i kommuneadministrasjonen slepp å skrive nynorsk fordi dei ikkje kan.

– Til slutt har vi aktivitetar knytt til språk. Tidlegare var Noregs Mållag aktive og stadig framme i lyset med aktivitetar og kurs. Nå er det langt mellom kvar gong ein merkar at dei finst. Likevel kan ikkje dei aleine redde nynorsken, det må folket sjølv, slår lokalavisredaktøren fast.

Stadig fleire grunnskuleelevar i nynorskkommunen Tysvær i Rogaland vel bokmål. Sjølv på Tysværvåg barne- og ungdomsskule, som har lang tradisjon med reine nynorskklassar,vel stadig fleire vekk nynorsk.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...