Heim Nyhende – Nynorskbøkene er ikkje gode nok

– Nynorskbøkene er ikkje gode nok

Berre ei av dei fem bøkene som er med i Leselystaksjonen er på nynorsk. 

 

– Me har vore i dialog med Nynorsksenteret om dette, og var i utgangspunktet opne for to bøker på nynorsk i årets aksjon. Men me fann rett og slett ikkje to bøker som var gode nok, seier prosjektleiar Kathrine Wegge. 

Bøkene som har vore med i Leselystaksjonen 2012 er : Hjernen av Espen Dietrichs og Eirik Newth, Trash av Andy Mulligan, En pingles dagbok av Jeff Kinney, Spøkelsene på Frostøy av Hilde Hagerup og Mitt bankande hjarta av Alf Kjetil Walgermo. I tillegg er det ei eiga bok for elevane med samisk som hovudmål. 

Leselystaksjonen er den største aksjonen i den norske skulen for å fremje boka og lesegleden blant elevane. Neste år blir aksjonen truleg redusert i omfang, men skal likevel leve vidare i ei ny form. 

Mesteparten av materiellet på nettsidene til aksjonen er også på bokmål, berre diploma som elevane får er konsekvent sett om til nynorsk. I følgje Wegge er det få spørsmål frå nynorskskulane om å få meir av materialet eller fleire bøker på nynorsk. 

Nasjonalforeningen for folkehelsen gir også ut skulemateriell. Opplegget deira Petter Puls føreligg på begge målformer, det gjeld ikkje for kampanjen Hopp for hjertet. 

– Når det gjeld aktivitetskampanjen Hopp for hjertet, som årleg bidrar til at over halvparten av elevane i 4.-7. klasse hoppar tau på skulen eit par veker om våren, så blir den gitt ut på bokmål. Nasjonalforeningen for folkehelsen er ein frivillig organisasjon og me finansierer denne aktiviteten, som me tilbyr gratis til skulene, med innsamla midler. I samband med hoppetaukonkurransen ser me det som viktigast å få spredd oppfordringa om aktivitet og sendt hoppetau til alle klassar som vil delta, seier informasjonssjef Randi Kiil. Ho legg også vekt at det er få spørsmål frå skulane om å få materialet på nynorsk. 

Les meir om undervisningsmateriell og kampanjar som ikkje kjem på nynorsk i neste utgåve av LNK-avisa. 

 

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...

Forlaget lagar tre dagars Fosse-fest

Jon Fosses forlag inviterer til folkefest i Oslo – medan hovudpersonen er i Sverige for å få Nobelprisen i litteratur. Den gratis Fosse-festen finn stad...

300.000 til Nobel-markering for Jon Fosse

Jon Fosse får overrekt litteraturprisen i konserthuset i Stockholm på Nobel-dagen 10. desember. Same helg er det lagt opp til ei markering i Bergen,...