Heim Nyhende – Nynorsken betyr mykje for identiteten på Vestlandet

– Nynorsken betyr mykje for identiteten på Vestlandet

Hordaland Høgre snur – vil kjempa for å halda på eksamen og karakter i sidemål.

– Dette er ei av dei viktigaste identitetssakene me vestlendingar har. Eg er optimist og merkar meg ei positiv utvikling for nynorsken, særleg i Hordaland Høgre og Bergen, seier ordførar i Kvinnherad, Peder Sjo Slettebø (30).

På årets fylkesårsmøte vart det for fyrste gong klårt fleirtal i Hordaland Høgre for å halda på karakter og eksamen i sidemål.

– Det blæs ein identitetsvind over heile Vestlandet, seier nestleiar Tom Georg Indrevik i Hordaland Høgre til NRK.no.

– Lytt til forskinga
Han får støtte av partikollegaen i Kvinnherad. Peder Sjo Slettebø er ein av dei som tidlegare har argumentert for valfritt sidemål, men som no har endra standpunkt. Han meiner det er på tide at Høgre tek inn over seg forskinga, som peikar på at sidemålsundervisninga gjer elevane sterkare i språk generelt.

– I Noreg er me privilegerte som har to likestilte målformer. Nynorsken betyr mykje for identiteten på Vestlandet, og er ein del av vår rike kultur og historie, seier Slettebø.

Han meiner å sjå ei generell utvikling i samfunnet der det vert stadig meir positive haldningar til både nynorsk og dialekt. No håpar ordføraren at dei same haldningane vil snu Høgre sin sidemålspolitikk.

Kunnskapsministeren: – Ein utopi
På landsmøtet i helga skal Høgre stemma over forslaget til nytt partiprogram for stortingsperioden 2017-2021. Her foreslår programkomiteen atter ein gong å «fjerna ordninga med eigen karakter og eksamen i sidemål på ungdomsskulen og i vidaregåande opplæring».

Då programforslaget vart offentleg uttala Torbjørn Røe Isaksen, leiar for programkomiteen i Høgre, følgjande ovanfor Framtida.no:

– Målet om at alle elevar skal vere skriveføre i både nynorsk og bokmål har eigentleg aldri vore noko anna enn ein utopi.

LES SAKA: Høgre foreslår å fjerna sidemålskarakteren

Mobiliserer i vest
No mobiliserer både Sogn og Fjordane og Hordaland Høgre før landsmøtet til helga og arbeider for å få fleire fylke med på sitt lag.

I Oppland er sentralstyremedlem frå Lesja, Hanne Alstrup Velure, sterkt kritisk til programkomiteen sitt sidemålsforslag:

– Dette er ei dårleg distriktspolitisk sak. Sidemålet handlar om nynorsken, og språket ligg hjartet vårt nært. Eg har budd i byar og i nynorskdistrikt, og eg veit kva dette betyr, seier ho til NRK.

Markerer motstand
Slettebø vågar ikkje å spå resultatet, men trur at Høgre landar på det same som i dag, nemleg å avvikla både eksamen og standpunktkarakteren i sidemål.

– Sjølv om me kanskje ikkje får det heilt i land, får me markert at eit stort mindretal vil noko anna. Det betyr at nynorsken vil stå sterkare i ei eventuell ny regjering, seier han.

Les også om sidemålsdebatten i samarbeidspartia Venstre og KrF:

Vil ha Venstre med på nynorskløft

Jublar for sidemålsfleirtal i KrFU

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...

Vi treng eit nynorskløft i lærarutdanningane

I dag er det beint fram tilfeldig om ein student går ut av lærarutdanninga med kunnskap og kompetanse til å gje nynorskelevane ei god...