Heim Nyhende – Nynorsken er ein døropnar

– Nynorsken er ein døropnar

Nynorske litteraturdagar opnar fredag 21. oktober og varer helga gjennom.

Torunn Todal Laberg, prosjektleiar for Nynorske litteraturdagar, tilbakeviser at ein festival med nynorsk som hovudtema i utgangspunktet er smal.

– For oss er nynorsken ein døropnar inn i ei verd av litteratur, kunst og musikk som er særmerkt nettopp ved stor variasjon, nyskaping og kraft, held ho fast.

– Kvifor har de valt temaet overskriding for Nynorske litteraturdagar?

– Årets tema er inspirert av alle dei ulike forfattarane, kunstnarane og musikarane som jobbar på tvers og ser moglegheiter i samarbeid og fellesskap. Nokre av dei arbeider på tvers av ulike sjangrar, nokre kombinerer ulike kunstuttrykk til nye uttrykk, nokre sprenger skalaen for tid og tek oss både bakover og framover, nokre arbeider med ulike språk og nokre går inn i samarbeid som gjer dei nyskapande og grensesprengande. Årets tema vart valt fordi me ønskte eit berande tema som var høgst inkluderande – for det er det Nynorske litteraturdagar vil vera.

– Er det nokre programpostar du har spesielle forventingar til i år?

– Det er vanskeleg å velja ut enkeltpostar, rett og slett fordi eg gler meg til alt som står på programmet i år. Me har høgdepunkt alle dagar. Men dersom eg skal velja ut nokre postar eg trur vil by publikum på det lille ekstra ved å vera ei heilt særmerkt oppleving – så vil eg trekka fram «Våre diktande mødre» laurdagen, der Ragnhild Sælthun Fjørtoft samtalar med Klaus Hagerup, Magnus Takvam og Olav Vesaas om dei vidgjetne mødrene deira. I tillegg blir konserten «Tidlaust landskap» med Karl Seglem, Jorunn Barane og Jonas H. Sjøvaag noko heilt spesielt. Konserten vil gå føre seg om bord i hybridbåtsensasjonen Vision of The Fjords ute på Nærøyfjorden. Og til sist vil eg trekka fram Sigrid Moldestad som på søndag tek med seg fantastiske musikarar til Vangen kyrkje for ein konsert basert på nynorsk salmedikting. Eg kan ikkje førestilla meg ei flottare ramme for avsluttingskonserten vår enn det!

– Kor mange publikummarar hadde de i fjor?

– Totalt for festivalen i fjor låg me på rundt 1600 besøkande, men sidan dette er ei blanding av festivalpass, dagpass og enkeltbillettar – så er det vanskeleg å gje eit nøyaktig tal.

– Kva er fordelinga mellom lokalebefolkning og tilreisande til festivalen?

– Dette har me ikkje god nok statistikk på til at eg kan seia noko nøyaktig om fordelinga, men publikum er ei god blanding av tilreisande og lokale – og i fjor kom det folk heilt frå Nord-Noreg for å ta del i festivalen vår. Det er stas! Men når det er sagt, så er det nok flest sogningar mellom publikum.

Sigrid Moldestad kjem til Vangen kyrkje for ein konsert basert på nynorsk salmedikting. Foto: Ingvil Skeie Ljones

– Kva forventingar har de til publikumstal i år?

– Dersom me ser på årets program og jamfører med fjoråret, så forventar me å enda på noko av det same som i fjor. Me håpar sjølvsagt på auke, og satsar på at det ikkje blir nedgang. Det er vanskeleg å spå akkurat dette, men tilbakemeldingane på programmet vårt er såpass gode at me tillet oss sjølve å vera optimistiske.

– Kva vyer har de for festivalen framover?

– Målet vårt er at Nynorske litteraturdagar skal bli eit regionalt arrangement i endå større grad enn i dag. Festivalen vert i dag driven av Nærøyfjorden verdsarvpark, som er ei stifting oppretta av dei fire verdsarvkommunane Aurland, Voss, Vik og Lærdal. Me ser difor føre oss å arrangera spennande ting også ute i dei andre kommunane – og då spesielt retta mot born og unge. Me tek formidlingsoppgåva vår på alvor, og ønskjer å spreia både leselyst og språkglede. I tillegg er det viktig for oss å syna fram kva som rører seg innanfor den nynorske skriftkulturen på tvers av ulike kunstformer. Me ønskjer å skapa gode kulturopplevingar for så mange som mogleg!

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Den nye opplæringslova er ikkje god nok for nynorskelevane

Fredag 24. mars 2023 la Tonje Brenna fram forslag til ny opplæringslov. Norsk Målungdom synest det er fleire gode framlegg for nynorskelevane, men at...

Målblome til ålesundordførar Eva Vinje Aurdal

– Norske kommunar er viktige språkaktørar, og mellom 356 nyansar av kommunegrått har språket vårt både bøller og bestevener. Midt i det grå står...

LNK om ny opplæringslov: – Stortinget må sikra meir nynorsk i skulen

Nynorskkommunane (LNK) er glad for at regjeringa vil lovfesta at skulen skal ha skriveprogram som støttar nynorsk, men meiner lova må oppdaterast for å...

Mållaget: – Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

– Situasjonen i nynorskklasseromma er alvorleg. Det sit over 73 000 nynorskelevar ved pultane sine og må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier...